Evreni “Gravite” mi kurtardı…? (Did Gravity Save the Universe ?)

 stellar-nursery-ic-2944

Yıldız “doğumevi”    IC 2944’nin Şilideki   VLT ile  görüntüsü.

(Kaynak: ESO/Space Com)

Avrupadaki  bilim  insanlarının  yeni  bir  araştırmasına  göre,  “gravite” (gravity)   yeni-doğmuş  evrenin  Higgs  Bozonu  sebebiyle çökerek  yok  olmasını  önledi…!

Varlığı  CERN-LHC’de  2012’de  ispatlanan ve   atom  altı  parçacıklara (ve  Evrendeki  tüm  varlıklara) kütle  kazandıran “Higgs  Bozonu” (Higgs  Boson)  Büyük  Patlamadan  (Big  Bang) hemen  sonra,  evrenin (içe)  çökmesine  sebep olabilirdi… Yıldızların  ve  gezegenlerin bir  arada  durmasını  sağlayan  “gravite”  bu  çökmeyi  önlemiş  olabilir…

Bilim  insanları  “Higgs  Bozonu”nun elektron  ve  proton  gibi  atom-altı  parçacıklara  kütle  kazandırdığını düşünüyor… Işığı  oluşturan  ve kütlesi  mevcut  olmayan elementer  parçacıklar   ise “Higgs  Bozonu”ndan  kütle  kazanamıyor…

CERN-LHCde  yapılan  deneylerde (ve  ölçümlerde)  Higgs  Bozonunun 125  milyar  elektron-volt (enerji  eşdeğeri) kütleye  sahip  olduğu  belirlendi… Bu  protonun  kütlesinin yüzotuz  katı  demek…!  Ancak  bu keşif  bir  sorunun  da  doğmasına  yol  açtı… Higgs  Bozonunun,  bu  kütlesi  ile, Büyük  Patlamayı  takiben evreni  yok etmesi  gerekirdi…!

Bunun  sebebi, yüksek  enerji  seviyelerindeki Higgs  parçacıklarının birbirlerini  çekecek  olması…  Bunun gerçekleşebilmesi  için,  Higgs Bozonlarının  enerji  seviyesinin  CERN-LHC’nin  erişebileceği  enerji  seviyesinin bir  milyon  katı  kadar yüksek  olması  gerekiyor…

Büyük  Patlamadan  hemen  sonra evrende,  Higgs  Parçacıklarının  birbirini  çekmesine  yetecek  kadar yüksek  enerji  mevcuttu… Bu  ortam  evrenin, doğumunu  takiben,  genişlemek  yerine büzülmesine  sebep  olmalıydı…  Ancak  tersi  oldu…!  Parçacık  fiziği  alanında  “Standart  Model”i  savunan  bilim  insanları  bu  duruma  henüz  bir  açıklama  getiremedi…  Bazı  bilim  insanları “gravite”nin beklenen  bu  çökmeyi  önlemiş  olabileceğini  düşünüyor…

“Gravite” uzay-zamanı  büken (warping)  kütlelerin  bir  sonucu… (Bir  kişinin  çok  gergin  bir  hamak  örgüsünü  çökertmesi…gibi…)  Evren,  ilk  oluştuğunda,  çok  yoğundu… Henüz  yeterince  genişleme  fırsatı  bulamamıştı…  Bu  sebeple,  uzay-zaman (örgüsü) büyük  ölçüde  bükülmüştü… Araştırmacıların hesaplamalarına  göre, uzay-zamanın  büyük  miktarda büküldüğü   bir  ortamda, Higgs Bozonunun  kütlesi  artacaktır… Bu durum Higgs  Bozonlarının  da birbirini   çekmesi  için  gereken  enerji  seviyesini yükseltti…Kısaca, Higgs  Bozonunun  evrenin çökmesine  yol  açacak dengesizliğini (instability)  önledi…!

 Yararlanılan Kaynak:

http://www.space.com/28181-gravity-higgs-boson-universe-destruction.html

%d blogcu bunu beğendi: