Evren Genişlerken Andromeda Neden Bize Doğru Geliyor…? (Why Is Andromeda Coming Towards Us?)

Andromeda_Collides_Milky_Way

Çarpışma  anı (temsili) 

(Kaynak: Wikipedia)

“Universetoday.com”da 22 Ocak  2015’te yaymlanan  bir  makale  bunu  sorguladı…

Araştırmacılar, Samanyolu  gökadasına   (Milky Way  Galaxy) yaklaşmakta  olan   Andromeda  gökadasının  (Andromeda Galaxy), birkaç  milyar  yıl  içinde,   gökadamıza   çarpacağını  hesapladı…

Şüphesiz, bu  hesap  başka  bir  büyük  soruya  yol  açıyor…  Evren  büyük  bir hızla  genişlerken, iki  gökada  nasıl  olur  da  çarpışır…?

“Fraser  Cain”e  göre, bu  ki  gökadası  çarpıştığında, hiçbir  şey  “eskisi  gibi”  oamayacak…  Yeni  ve  daha  büyük  bir   eliptik  gökada oluşacak…

Öncelikle  belirtelim, Edwin  Hubble 1929’da  doğru  bir  tespit  yaptı…evren  genişlemekte…gökadalar  birbirinden  hızla  uzaklaşmakta…  Bir  gökada  bizden  ne  kadar  uzakta  ise  o  kadar  büyük  hızla  uzaklaşmakta…  Tabi,  tersi  de  doğru…!  Bir  gökada  bize  ne  kadar  yakın  ise  uzaklaşma  hızı  o  kadar  küçük…

NASAa’daki  bilim  insanlarının  2013’te  yaptığı  hesaba  göre,   bu genişleme  hızı  saniyede  ve   “megapersek” (megaparsec)   başına   70.4  kilometre…  Bu  şu  demek:   Evrenin  bir milyar  ışık  yılı  uzaktaki  bir  (soğan) zarındaki  gökadaların   bizden  uzaklaşma  hızı  saniyede   22 000 kilometre   iken,  yüz  milyon ışık  yılı  uzaklığındaki  bir  (soğan)  zarı  üzerindeki  gökadaların   uzaklaşma  hızı sadece  saniyede  2200  kilometre  kadar… 

Andromeda  gökadası Dünyadan yaklaşık     2.5  milyon  ışık  yılı  uzaklıkta… Dolayısıyla, Samanyolundan   uzaklaşma  hızı saniyede  60 kilometre  kadar…

Samanyolu  ve  Andromeda’nın  kütleçekim    kuvvetleri  evreni  genişlemeye  zorlayan  kuvveti/enerjiyi  yenecek  güçte… Bu  durum Güneş  Sisteminin  neden parçalanarak etrafa saçılmadığının  da  bir  gerekçesi…  Evrenin  kütle  çekimi  etkileri üzerine  genişleme  etkilerinin  hissedilebilmesi  için, Fraser  Cain’e göre,  yüz  milyonlarca  ışık yılı  uzaklara  gidilmesi  gerekiyor…

Sonuçta, Andromeda’nın  “net  hareketi”   Samanyoluna  doğru…!    Andromeda Samanyoluna   saniyede  110  kilometre   hızla  yaklaşmakta…

“Kara  Enerji”nin  1998’de keşfi  ile,  evrenin  genişleme  meselesi  biraz  daha  karmaşık  hale  geldi… O  tarihteki  verilere göre,  evren  sadece  genişlemekle  kalmayıp, genişleme  hızı  da  artmaktaydı…!  Kısaca  evren   ivmeli  bir  genişleme  hareketi yapmaktaydı…  Hatta, çok uzaktaki gökadaların ışık  hızını  aşan (!)  bir  hızla  uzaklaştıkları  dahi hesaplandı…  Bu  durumda, sadece bölgesel (local)  gökadalar,  kütle  çekimi  etkisinde  kalarak   durumlarını  (ve   Dünyadan/ Gözlem  araçlarından  görünürlüklerini)  koruyacaklar   ve  bir  arada  kalacaklardı…. Sonunda  da,  haliyle, birleşeceklerdi…!  Uzaktakiler  ise, görüntüsü  ufukta  kaybolacak   gemi  gibi,  bir  daha  görünmemek  üzere,  uzaklaşacaktı…

Andromeda’nın  Samanyolu’na çarpması  için  hesaplanan  süre  dört  milyar  yıl  kadar…  Yine  de, dört  milyar  yıl  sonra  “her  şey  bitecek  mi”…endişesine  gerek yok…!  Araştırmacılar,  gökadalar  çarpışsa  da,  aralarıdaki  çok  büyük  mesafeler  sebebiyle, yıldızların çarpışmasının  çok  çok  küçük  bir  olasılık  olacağını  düşünüyor… Eğer Dünyada,  o  tarihe  kadar  insanlık  mevcut  kalırsa, bu çarpışmasın sadece  bir iklim  değişikliğine  sebep  olabileceği  düşünülüyor… (Bu  konuda  bahse  girmek  isteyenler  bile  mevcut…!)

 Bu  noktada  iki  şeyi garanti  edebiliriz..  Bunlardan  birincisi gökyüzünün (geceleri)  görmeye  değecek  bir  ışık  gösterisi  sunacak  olması…  İkincisi  ise,  “astrologların”  büyük  bir  yıkım  yaşayacak  olmaları…!  Oluşacak  yeni  burçlara  ne  isim  vereceklerini   kara  kara  düşüneceklerdir…!

Bu  arada,  “HIP 85605”  gibi bazı (haylaz)  yıldızlar, günün  moda(!)  deyimiyle, “oyun   kurucu”  olarak  ortaya  çıkabilr…ve  “beyler,   buraya  kadar…”  diyebilir…

Uzun vadeli  yatırım yapmayı  düşünenler  hesabını  iyi  yapmalı…!

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.universetoday.com/118367/why-is-andromeda-coming-towards-us/comment-page-1/#comment-145380

http://www.youtube.com/watch?v=4disyKG7XtU

 

%d blogcu bunu beğendi: