Gama-ışını Kaynakları Sonunda Bulundu… (Finally, Gamma-ray Sources Identified…!)

 fermi-5-years-data“Fermi”  Teleskobunun  Evrende Gama-ışını haritası. 

“Space.com”da  5  Şubat 2015’te   yayımlanan  bir  habere göre, araştırmacılar,  evrende  düzenli  olarak  parlayan yüksek-enerjili gama  ışını  kaynağını  sonunda  belirledi…

NASA’nın “Fermi  Uzay Teleskobu” (Fermi Gamma-ray Space Telescope) ile, altı  yıl  süren  gözlemlerden  elde  edilen   verinin  analizinden  sonra,  araştırmacılar, evrende  varlığı  bilinen  gama-ışını  kaynaklarının  ölçülen  gama-ışımasını sağlamak  için  yeterli  olduğu  sonucuna  vardı…

Gama ışınları  evrendeki en yüksek  enerji  seviyesindeki  fotonların  bir bölümünü  oluşturuyor… Gerek “Fermi”  teleskobu  ve  gerekse  daha öncekiler  “Gökada  Dışı Gama-ışını Artalanı”  (Extragalactic  Gamma-ray   Background,  EGB)  adı  verilen ve   evrenin  artalanını  dolduran, difüze  bir  ışık dağılımını belirlemekteydi… Ancak, bu  “artalan  ışıması”nın kaynağının  ne  olduğu bugüne  kadar  açıklanamamıştı…

Araştırmacılara  göre,  “Blazar”  adı  verilen çok  “yüksek  enerjili  gökadalar”  yüksek  miktarda  gama-ışını  yayımlayan  kaynakların  başında gelmekte…  “Fermi”den  önce uzaya gönderilen   gama  ışını  teleskobu “The Energetic Gamma Ray Experiment Telescope (EGRET)”  üçyüz  kadar  gama  ışını  kaynağını  belirlemişti… “Fermi”  bu kaynak   sayısını  üçbine  çıkardı…

Araştırmacılar  bir  çok  gökadanın  “Fermi”  gibi  teleskoplarla    belirlenemeyecek  kadar  zayıf  gama  ışını  yayımladığını  düşünüyor…  Bu durumda, belirlenemeyen  gama-ışını  kaynaklarının  frekansını  ve evrendeki  (olası)   yerini  belirlemek      için  bilgisayar  modellerinin oluşturulması  gerekti… 

Yapılan  bu  modelleme  çalışmalarına  göre, belirlenen  gama-ışınlarının yarısının  yüksek  enerjili  gökadalardan  geldiği  anlaşıldı…  Kalanın    % 10-30  kadarı Samanyolu  Gökadası  gibi, yıldız  oluşturan  gökadalardaki süpernova  gibi  kaynaklardan  geliyor… Diğer  yüzde yirmilik  bölüm  ise, Dünyadan  başka  yöne  bakan   (bu sebeple  “Ferrmi”  tarafından  kolayca  belirlenemeyen)  radyo  ışını  kaynağı-gökadalar   tarafından  üretiliyor… Kala  son  parça  ise  yeni  gama-ışını  kaynakları…

Araştırmacılara  göre, evrendeki  maddenin  yüzde  seksenini  oluşturduğuna  inanılan   “Kara Madde”  de  gama-ışını  üretiyor…

Sonuç  olarak,  araştırmacılar, evrende  gözlenen   gama-ışını  miktarının  evrende  varlığı  bilinen  kaynaklarla  açıklanabileceği  sonucuna  vardı… 

Yararlanılan  Kaynak:

http://www.space.com/28457-gamma-ray-glow-mystery.html

 

%d blogcu bunu beğendi: