Yıldızlar da doğar…büyür…! (Growth Of Massive Star W75N(B)-VLA 2…)

changes-as-star-forms

W75N(B)-VLA-2’nin  1996’daki  ve  2015’teki  görünümü. (Temsili.)

(Kaynak: Astronomy.com)

 “Techtimes.com”da/”Astronomy.com”da  2  Nisan  2015’te  yayımlanan  bir  habere  göre  araştırmacılar,  Dünyadan  4200  ışık  yılı  uzakta  olan  ve  oluşum  evresinde   (protostar)  bulunan, Güneşin  sekiz  katı  kütleye  sahip   bir  yıldız  “W75N(B)-VLA 2”nin   on  sekiz  yıl  arayla  çekilen  fotoğraflarından, bu  yıldızın  büyümesine  tanık  oldular…

1996 yılında,  “W75N(B)”  adı  verilen  yıldız-oluşum  bölgesinde  radyo  teleskopla  yapılan gözlemlerde,bu  bölgede henüz  bir  yıldıza  dönüşememiş  bir  yapı  gözlenmişti…

2014  yılında  yapılan  gözlemlerde  ise,  yıldız  rüzgarlarının (solar  wind) bu  gök  cisminin kutupları  ile hizalanmaya başladığı, manyetik  alanının  da bu  gök  cismini  çevreleyen toz  ve  gaz  bulutu  ile hizalanmaya  başladığı   belirlendi…

Bilim  insanları, yeni oluşan  bir  yıldızın  püskürdüğü  sıcak  iyonize  gaz  rüzgarlarının, yıldızın etrafında  bir  küre  oluşturacak  şekilde,   her  yönde saçıldığını  belirlemişti… Yıldızın  etrafını  saran gaz  ve  toz  simidi (torus)  bu  saçılmayı kendi  bölgesinde  yavaşlatırken, gazın yıldızın  kutup  bölgelerindeki  genleşmesi hızını  koruyabilmekte… Bu  sebeple,  genleşen toz/gaz  bulutu  ortasından  sıkılmış  bir  balon  görünümü  almakta…   Yapılan  gözlemlerde   “W75N(B)-VLA 2”nin  tam da  bu  tanıma  uyacak  şekilde  göründüğü  belirlendi…!

 

Yararlanılan Kaynaklar:

http://www.techtimes.com/articles/43958/20150402/astronomers-amazed-by-growth-of-massive-star-w75n-b-vla-2.htm

http://www.astronomy.com/news/2015/04/astronomers-watch-unfolding-saga-of-massive-star-formation