Einistein Çemberi… (Einstein Ring…)

Einstein-ring-

Gökada “SDP.81”in  kütleçekimsel  merceklenmiş  görüntüsü.

(Kaynak: ALMA (NRAO/ESO/NAOJ); B. Saxton NRAO/AUI/NSF; NASA/ESA Hubble, T. Hunter (NRAO))

“Earthsky.org”da  7 Nisan 2015’te  yayımlanan  bir  yazıda  bu  konu  tanıtıldı…

Einstein’in  genel  görecelik  kuramına  göre, Dünyadan  bakış  istikametinde,  ard  arda dizilen  iki  gökadasından  arkadakinin, öndeki  gökadası  tarafından  bükülen  ışığı  bir  çember  şeklinde  görülür…  Bundan  yüz  yıl  kadar  önce,  gökbilimciler,  böyle  bir görüntünün  asla  gözlenemeyeceğini  düşünmekteydi…   Bir  taraftan, iki  gökadanın  böyle  hizalanmasının  çok   zayıf  bir  olasılık  olacağı, diğer  taraftan  da, mevcut  gözlem  araçlarının sınırlı  güçleri  ile  böyle görüntülerin  yakalanmasının  mümkün  olamayacağı  düşünülmekteydi…

Ancak, 1988’den itibaren  kısmen  de  olsa, Einstein  Çemberleri  gözlenmeye  başladı…!  Şili’deki “ALMA”  (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)  gözlemevi  bu  gözlemlerde  öncülük  etti…

Gökadası “SDP.81”, 12 milyar  ışık  yılı  uzaklıkta  olan  ve hala  yıldız  oluşturabilen  bir  gökada…  Onun  yaydığı  ışığı,  kütleçekimi  uygulayarak  büken  gökada   ise,  dört  milyar  ışık  yılı  kadar  uzaklıkta…

einstein-ring-LRG3-757-2007

Eğer  gökadalar tam  olarak  hizalanmamış  ise, bükülen  ışık  Dünyadan  bir  çember  yayı  olarak  görünür…

“Einstein Çemberleri”  (veya  yayları)  Genel  Görecelik  Kuramının  gözlenebilen  kanıtlarından  birini  oluşturuyor…

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://earthsky.org/space/this-image-shows-an-einstein-ring