Yakın Gezegenler Yaşam İçin Uygun Değil…! (Nearby Exo-Planets Not So Life-Friendly…)

exoplanet-tau-ceti-f

Tau Ceti  f (resim).

(Kaynak: PHL @ UPR Arecibo (phl.upr.edu)/Space.com)

“Space.com”da  24  Nisan  2015  tarihinde  yayımlanan  bir habere  göre, Dünyaya  yakın “öte-gezegenler” (exo-planet)  yaşam  için  uygun  ortamlar  değil… Dünyadan  11.9  ışık  yılı uzaklıkta  bulunan  yıldız  Tau Ceti’nin  yörüngesinde  dolanan  beş  gezegenden  ikisinin,  sıvı  suyu  bulundurabilen,  “yaşanabilir  bölgede” (habitable  zone) yer  aldığı  belirlenmişti…

Gerçekleştirilen  yeni  bir  çalışmaya  göre, bu  gezegenler  “Tau  Ceti e”  ve  “Tau  Ceti  f”  en fazla  bir milyar  yıldır  bu-şartları  uygun-bölgede  yer  alıyor… Yine araştırmacılara  göre,  Dünyanın  atmosferinde  farkedilebilir  canlıların  oluşabilmesi  için  iki  milyar  yıl  gerekmiş…  Bu  durumda, Tau  Ceti  “e”  ve “f”  yaşamın  oluşabilmesi  için   geçen  zaman  yeterli  görülmüyor…!  Sistemin  diğer  üç  gezegeni  ise, yaşam  barındırma  olasılığı  mevcut  olmayan  sıcak  cisimler…

Araştırmacılar, Tau Ceti “e”  ve  “f”nin  mineral  yapısının  da, Dünyadan farklı  olduğunu,  bu  sebeple,  daha  volkanik  bir  ortam  olabileceklerini  belirledi…

 Yararlanılan Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=1Qkg8E3BdCA

http://www.space.com/29191-exoplanets-tau-ceti-alien-life.html