“Kara Şimşeğin” keşfine doğru…! (Discovery of “Dark Lightning” soon… !)

  lightning_inv

Kara Şimşek (temsili).

“Space.daily”com”da  22  mayıs  2015  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, şimşekli  fırtına  bulutları  arasında pozitron (anti-elektron) bulutları  keşfedildi…!

Araştırmacılar, İngilizce  literatürde “thunderstorm”  olarak  adlandırılan, şimşeklerin  de  ardıardına  çaktığı yağmur  bulutu  ve  rüzgar  ortamında, gama-ışını  parlamalarına  ilave  olarak, elektronun  anti-madde  ortamındaki  karşılığı  olan “pozitron”  bulutlarının  da  oluştuğunu  keşfetti…

Böylece, yağmur  bulutu  tepelerinde,  uçakla  yapılan  ölçümlerde, yağmur  bulutu  ortamında, yıldırımların  nasıl tetiklendiğine  de  ışık  tutabilecek  bir  keşif  yapılmış  oldu…

Araştırmacılar, 2009  yılında  gerçekleştirdikleri  bir  uçakla-ölçüm  çalışmasında, uçağın bir  yağmur  bulutuna  istenmeden  sokulması  sonunda, pozitron  bulutu  keşfedilmiş  oldu… 

Araştırmacılara  göre, şimşek  çakan  fırtınalar,  zaman  zaman, gama  ışını  yayımlanmasına  sebep  olmakta… Bu  gama-ışınları  da,  hava  molekülleri  ile  etkileşince  elektron  ve  pozitron  çiftlerinin  doğmasını  sağlayabilmekte…  

Bir  elektron  pozitronla  etkileştiğinde (annihilation)  gama  ışını  yayımlanmakta… Dolayısıyla, pozitronun  var  olduğu  ortamlarda güçlü  gama-ışını  yayımlanması  da  beklenen  bir  durum… Gama-ışınları hemen  hemen  ışık  hızındaki  bir  hızla  hareket  eden  yüksek  enerjili  fotonlar…

Araştırmacılar, pozitronların henüz gözlenememiş  “kara  şimşek”lerin  ürünü  de  olabileceğini  düşünüyor… Bir  elektrik  alanından  güçlü  bir  elektron  akımı  olan  “şimşeğin” anti-madde  dünyasındaki  karşılığı  olan “kara  şimşek”, bir  pozitron  alanından   güçlü  bir  pozitron  akımıdır…

Araştırmacılar, şimşekli  bulutlardaki elektrik  ortamını  henüz  yeterince anlayamadı… Belirlenen  bu “pozitron  bulutu”  bu  konuda  geliştirilen  teorilere  henüz  tam uyamıyor… Araştırmacıların  bu  konuya  biraz  daha  kafa  yormaları gerekiyor…!

Yararlanılan  Kaynak:

http://www.spacedaily.com/reports/Physicist_Finds_Mysterious_Anti_electron_Clouds_Inside_Thunderstorm_999.html

 

%d blogcu bunu beğendi: