Pentaquark’lar keşfedildi…! (Pentaquarks discovered…!)

pentaquark

“Press.web.cern.ch”  sitesinde  14  Temmuz  2015  tarihinde  yayımlanan  bir  haberde,   CERN’de “LHCb”  deneyini  gerçekleştiren  araştırmacıların  “pentaquark”  adı  verilen atom-altı  parçacık  grubunu  keşfettiği  duyuruldu…!

Pentaquark’lar  proton  ve  nötronları oluşturan atom-altı  parçacıkların oluşturduğu  yeni gruplar… LHCb sözcüsü Guy Wilkinson, (varlığı  teorik  olarak  ileri  sürülen) bu  oluşumun son  elli  yıldır  sürdürülen  deneysel araştırmalarda,  ilk  defa  belirlendiğini  söyledi…

Maddenin  yapısı  hakkındaki  anlayış, Amerikalı  fizikçi  Murray Gell-Mann’in, 1964’te, baryon  adı  verilen  proton  ve  nötronun  üçer   “kuark”tan   oluştuğunu; mezon’ların ise, “kuark-anti-quark”  çiftlerinden  oluştuğunu  ileri  sürmesiyle büyük  bir  aşama  kaydetmişti… Bu  dahiyane  öneri   Gell-Mann’a  1969’da  Nobel  Ödülü  kazandırdı…

Bu  “kuark”  modeli, dört  kuark  ile   bir anti-kuark’tan  oluşan “pentakuark”lar  gibi,   kuark’ların  diğer kompozit  durumlarına  da  olanak  sağlamaktaydı…

 LHCb’deki  araştırmacılar, henüz  gözlenemeyen  bu  pentakuark’lar  için   baryon  “asΛb (Lambda b)”nin diğer  üç  parçacık  olan  “a J/ψ (J-psi)”, bir  proton  proton ve  bir   şarjlı  “”kaon”a  bozunumunu  incelediler…”J/ψ”  ve “proton”un  kütle  spektromunu  inceleyerek, bu sonuca  ulaştılar…

 Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=cn4SVhLwEpg

http://press.web.cern.ch/press-releases/2015/07/cerns-lhcb-experiment-reports-observation-exotic-pentaquark-particles