Yıldız ışığını absorblayan molekül keşfedildi…! ( Ionized Buckminsterfullerene (C60+) is present in space…!)

  ionized-c60plus-

C60+ (Temsili)

(Kaynak: University  of  Basel/Spacedaily.com)

“Spacedaily.com”da  16 Temmuz 2015  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, Basel  Üniversitesindeki  araştırmacılar,  uzayda  mevcut  olan  ve    yıldız  ışığını  absorblayan  molekülü belirledi…  Bu  molekül, pozitif  yüklü,   iyonize      “futboltopu”   molekülü (football molecule) “C60+”…

Astronomlar, yüz  yıl  kadar  önce, Dünyaya  ulaşan  yıldız  ışığının  spektrumunda karanlık  çizgilerin (interstellar bands)   varlığını  belirlemişti…  Bu  tarihten beri  araştırmacılar, bugün  sayısı dörtyüzü  aşan  bu  bantlara (diffuse  interstellar  bands)  sebep  olan  maddeyi  belirlemeye  çalışmaktaydı…

Bu  ışık  absorbsiyonuna  sebep  olan molekül altmış  karbon  atomunun fotbol  topu şeklinde  dizilmesiyle  oluşmuş…  Bu  molekülün varlığı 1980’li  yıllarda,  bazı  frekanslardaki  ışığı  absorladığı   da 1990’lı  yıllarda  belirlenmişti… 

Bu son  araştırma  bile, absorblamayı  sağlayacak gaz  fazındaki  iyonların  uzaydaki yıldızlararası  bulutlarda   mevcut  olduğu, laboratuvar  ortamında  elde  edilen  sonuçların  uzaydan  elde  edilen  verilerle  karşılaştırılmasıyla   belirlendi…

Yararlanılan Kaynak:

http://www.spacedaily.com/reports/Old_astronomic_riddle_on_the_way_to_be_solved_999.html

%d blogcu bunu beğendi: