“Titreyen nötrino” keşfi evrenin kökenine ışık tutar mı…? (Could “oscillating neutrino” discovery shed light on origins of universe…?)

9602-1e

 

Bu  haber, 10  Ağustos  2015  tarihinde, “Sputniknews.com”da  yayımlandı…!

Araştırmacılar, “Fermi National Accelerator Laboratory”  (Chicago, Illinois, ABD)’de  ürettikleri  nötrinoları,  800  kilometre  uzaklıkta, Minneseto’da,    “NOvA”  nötrino  dedektörüne  sevkederek, burada  yaptıkları  gözlemlerle, bu  nötrinoların  “titrediğini”  belirlediler…

Bilim  insanlarına  göre, Nötrinolar,  evrende  en  yoğun  şekilde  mevcut  olduğu  düşünülen, ancak, nitelikleri  bugüne  kadar  en  az  anlaşılmış  olan  atom-altı  parçacıklar…

Nötrinolar,  çok  küçük  kütleye  fakat  çok  yüksek  enerjiye (hıza) sahip   olduklarından, önlerine  çıkacak  her  türlü  engeli kolayca  geçebilen (Dünyanın  bir tarafından  girip,  diğer  tarafından  kolayca  çıkabildiği  kabul  edilen)   parçacıklar…

Atom-altı  parçacıklardan  “Lepton”  ailesine  dahil  olan  Nötrinoların (elektron  da  bu grubun  bir  üyesi)  üç  farklı  tipi  (flavor)  belirlendi…

Bu  sitede  daha  önce de  açıklandığı  üzere, Nötrinolar  elektrik  yükü  açısından   nötr (yüksüz) parçacıklar… Nötrinonun  kütlesiz  bir parçacık  olduğu düşünülüyordu…  Acak,  bazı  özelliklerine  bakılarak, bugün  artık  onun,  çok çok  küçük  de  olsa, kütlesinin  var  olduğu kabul  ediliyor…

Bazı  bilim insanları  Nötrinonon  “Kara  madde”yi  oluşturan bir  parçacık  olduğunu  ileri  sürdü…Nötrinoların  “elektron  nötrino”,  “muon  nötrino”  ve “tau  nötrino”  olarak  üç  farklı  tipi  mevcut… Tabi, “anti-parçacıkları”  yani, “anti-nötrinolar”  da  mevcut…!

Bir  “elektron nötrino”  üretildiğinde, aynı  anda,  bir  “pozitron” (anti-elektron)  da  üretilir…  Bir  “elektron-anti  nötrino”  üretildiğinde  de  bir elektron  üretilir… (Toplam elektrik  yükünün  sıfır   olması  için…!)

Nötrinolar  elektrik  yükü  taşımadıklarından, elektromanyetik  alandan (kuvvetten)  etkilenmezler… Atom   çekirdeği içindeki parçacıklar  etki  eden “Güçlü Kuvvet”ten (Strong  Force)  de   etkilenmezler… 

Nötrino’ların  bir  özelliği, ”flavor”  olarak  adlandırılan  “tipler-arası”  farkın yolculuk esnasında  değişebilmesi… Kısaca, yolculuğuna  “muon”  nötrino  olarak  başlayan  bir  Nötrinonun,  hedefindeki  bir  dedektörde   “tau”  nötrinoya  dönüştüğü   belirlenebiliyor…

NOvA  Dedektörü, kendisine  ulaşan  nötrinoları, bir  atoma  çarpmalarını  takiben, ortaya  çıkan  parçacıkların  izlerinden  ve  yayımlanan  ışıktan  belirleyebiliyor… Nötrino-atom  çarpışma  izinin “elektron”, “muon” veya  “tau”  nötrino çarpması ile  ortaya  çıkan  izden  farklı  olduğu  biliniyor…

“Fermilab”de  üretilen  Nötrinoların tamamı  “muon”  nötrino  iken, yönlendirildikleri  NovA  Dedektörü  tarafından  yakalanabilenlerin  sadece %15  kadarı  “moun”  nötrino  idi… Bu  durum,  onların  yolculuk  esnasında “flavor”  değişimine  uğradığını  yani “titreştiklerini” (oscillation) gösterdi…!

Bilim  insanları, Nötrinoların, Büyük  Patlama’dan (Big Bang) sonra maddenin  neden  tamamen  ışık  formundaki  enerjiye  dönüşmeyip, madde  olarak  da kalabildiğinin  açıklanmasını  sağlayabileceğini  düşünüyor…

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=nTRzDTuKF8A

http://sputniknews.com/science/20150810/1025578854.html

Wikipedia