Aynı anda iki yıldızın yörüngesinde dolanan yeni bir gezegen keşfedildi…! (New planet orbiting two stars discovered…!)

 kepler-453-system

Kepler-453  Sistemi (temsili).

(Kaynak: Mark Garlick/Spacedaily.com)

“Spacedaily.com”da,  12  Ağustos 2015  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, astronomlar, Kepler  aracının  sağladığı  verileri  kullanarak, aynı  anda  iki  yıldızın  etrafında  dolanan, yeni   bir (circumbinary)  öte-gezegen (exo-planet)  keşfetti…!  Bu  keşifle, çift  yıldız  etrafında  dolanan  onuncu  öte-gezegen  keşfedilmiş  oldu…

Kepler-453b  olarak  kataloklanan  bu  gezegen ait  olduğu  yıldızların “yaşam  barındırabilir” (habitable)  bölgesinde  dolanıyor…

Dünyadan  altı  defa  daha  büyük  olduğu  hesaplanan  bu  gezegen bir  gaz  devi… Bu  sebeple,  üzerinde  yaşam  barındırma  olasılığı  yok…!

Kepler-453b’nin yıldızların  yörüngesinde  240  gün  süren  bir  periyodla  dolandığı  belirlendi… Araştırmacılar, bu  keşfin,   gezegenin  ve  yıldızların  bugünlerdeki pozisyonuna  bağlı  olarak, zamanlama  açısından  büyük  bir  şansla  gerçekleştiğini, daha  önceki  yıllarda veya  yakın  gelecekte  bu  keşfin  mümkün  olamayabileceğini  ileri  sürdüler…!

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.spacedaily.com/reports/Astronomers_discover_new_planet_orbiting_two_stars_999.html