Io’nun volkanları…! (Io’s misplaced volcanos…!)

 
io-volcano-cp (Kaynak: via NASA/JHU Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Earthsky.org)

Jüpiterin  uydusu  Io’nun  Dünya  ile  ortak  bir  özelliği  mevcut…  aktif  volkanları…!

Bu  volkanlar Io’nun, Jüpiterin  kütleçekimi  etkisi  ile  sürekli  deforme  olmasından  kaynaklanıyor… İç  sürtünmeler  sebebiyle   artan  iç  ısı  Io’nun-adeta- bir  “lav  topu”na  dönüşmesine  sebep  oluyor…dışı  katı…içi  akışkan  ateş…!

New  Horizons  aracının, Plütona  doğru  yol  alırken  ziyaret  ettiği Io’dan  çektiği  fotoğraflarından, “Tvashtar  Volkanı”nın hareketli  bir  görüntüsü  elde  edildi…

Io’nun  yüzeyinde  volkan  püskürmelerinin  mevcut  olduğu, bu  püskürmelerin 400  kilometre  kadar  yüksekliğe  erişebildiği uzun  zamandır  bilinmekteydi…

Io-Supervulkane-740x1024

NASA  tarafından 10 Eylül  2015  tarihinde  yapılan  açıklamaya  göre, Io’nun  yüzeyinde  yer  alan  bu  “yanlış  yerdeki” (misplaced)  volkanların  sebebi,  Jüpiterin,  Io’nun  kabuğu  altındaki  “lav-okyanusu”na  kütleçekimi  uygulaması…!

Daha  önceki  araştırmalarda, deforme  olabilse  de,  Io’nun  katı  bir  cisim  olduğu  düşünülüyordu… Io’nun  volkanlı  bölgeleri  bilgisayar  simülasyonlarıyla  karşılaştırıldığında, fotoğraflarda  görünen  volkanların  olması  beklenen  bölgelerden 30-60  derece  kadar   farklı  (doğu) konumlarda  olduğu  belirlendi…

Araştırmacılar, Io’da  ortaya  çıkan  ısının  sadece Jüpiter (ve  diğer  büyük  uyduları)  sebebiyle  değil, iç  mağma  okyanusunun  hareketi  (iç  sürtünmesi) sebebiyle  de  olduğu  sonucuna  vardı…!

Bu  içten  ısınma gök  cisimlerinin  kabukları  altında  okyanusların  varolabilmesine  de  dayanak  teşkil  ediyor…

Gök  cisminin   kabuğunun  altında  olsa  da, sıvı  su demek, yaşam  olasılığı  demek…

Bunu kanıtlamanın  tek  yolu, bu olasılığın  mevcut  olduğu (Europa  gibi) uydulara yüzey  kabuğunu  delebilecek  araç  gönderilmesi…

NASA  şimdi  böyle  bir  görevin  hazırlığı  içinde…

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=rVys5Ufo5uE

http://earthsky.org/space/new-model-explains-ios-misplaced-volcanos

 

%d blogcu bunu beğendi: