Yıldızdan hızla uzaklaşan toz dalgaları belirlendi…! (Dust ripples race across planet-forming disk…!)

 ripples-star-forming-diskYıldız  AU  Microscopii  etrafındaki  disk.

(Kaynak: ESO/Earthsky.org)

 

“Earthsky.org”da  7 Ekim  2015  tarihinde  yayımlanan  bir  haberde, bir  yıldızın  etrafındaki  gaz/toz  diskinde,   hızla  uzaklaşan   dalgaların  (ripple)    gözlendiği  duyuruldu…

Astronomlar,  ESO (European    Southern  Observatory)   tarafından, 32.3  AU (Astronomi  Birimi) uzaklıktaki   Yıldız  “AU Microscopii”nin  etrafında  görüntülenen  bu  olayla  ilk  defa  karşılaşıldığını  söylüyor… Dalgaların  yıldızdan  uzaklaşma  hızı  saatte  40 000  kilometre  kadar…

Yıldız   “AU Microscopii”   nin  etrafındaki  bu  toz  diskinin  varlığı  2003  yılından  beri  bilinmekteydi… Astronomlar  bu  toz  diskinde  gezegen  gibi  herhangi  bir  oluşumun  varlığını, ESO’nun  Şili’deki    VLT (Very  Large Telescope)  üzerindeki SPHERE  ekipmanı  ile,   bizzat  araştırmaktaydılar…  Son  dönemde  alınan  görüntüler  2010  ve  2011’de  alınan  görüntülerle  karşılaştırıldığında   yıldız  diskindeki  “dalga  hareketini”  belirlediler…

Araştırmacılara  göre, yıldızın  diskindeki  “dalga-gibi”  oluşumlardan  uzakta  olanlar  yıldıza  yakın  olanlardan  daha  büyük  bir  hızla  uzaklaşmakta…  Hatta  bunlardan  bazılarının  yıldızın  kütle  çekiminden  kurtulma  olasılığı  bile  mevcut…  Bu  oluşumların  bir  olası  sebebi, bunların  yıldız  patlamaları  (flare)  sonunda, yıldız  rüzgarlarının toz/gaz  diski  içindeki  olası  gezegenlerden madde  kopararak  yollarına  devam  etmeleri…

Ancak,  bunun  henüz  bilinmeyen  başka  sebeplerinin  de  olabileceği  düşünülüyor…

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=TAgPcvvuEFY

http://earthsky.org/space/mysterious-ripples-race-across-planet-forming-disk