Marsta “fener alayı”…! (Auroras in Martian sky…!)

  1432824130553547

Marsta  “Aurora”lar (temsili)

(Kaynak: NASA/JPL-Caltech/MSSS and CSW/DB/Space.com)

NASA’nın  Mars  Atmosferini   araştırma  aracı MAVEN’in  (NASA’s Mars Atmosphere and Volatile Evolution)  araştırma  bulguları  5  kasım  2015  tarihinde  açıklandı…

Yapılan  açıklamaya  göre, araştırmacılar  Marsın  güçlü  manyetik  alanın  mevcut  olmadığı  bölgelerinde  ve  geceleri  Aurora’lar  ortaya  çıkmakta…!

MAVEN  aracı, çıplak  gözle  gözlenemeyen  bu  auroraları  üzerinde  mevcut morötesi  ışın  algılayıcısı  ile  belirleyebilmekte… Ancak  araştırmacılar yeşil, kırmızı  ve  mavi  renklerde  gerçekleşebilen  bu  ışık  oyununun  çıplak  gözle  de  gözlenebileceğini  düşünüyor…

Güneşten  gelen  ve  Dünayanın  manyetik  alanı   tarafından  manyetik  kutuplara doğru  saptırılan şarjlı  parçacıklar (charged  particles), gezegen  atmosferinin  herhangi  bir  bölgesinde  gözlenebilen,   aurora  ışık  gösterisine  sebep  olmakta…

Marsın  küresel  bir  manyetik  alanının  mevcut  olmaması sebebiyle, Dünyadakine  benzer  şekilde kutup-ışıması  oluşumunun  mümkün  olamayacağı   düşünülüyordu…

Kasım  2014’ten  beri  Mars  atmosferini  incelemekte olan MAVEN bu  ışımalardan  birini  Aralık  2014 içinde,  diğerini  ise Mart 2015’te  belirledi…

Araştırmacılar Marsta  yaşam  için uygun ortamın Dünyada  ilk  mikrobun  ortaya  çıkışından  hemen  sonra gerçekleştiğini  düşünüyor…

MAVEN’in  sağladığı  yeni  bulgular  Marsın  karbondioksiti-bol  atmosferini  4.2- 3.7 milyar  yıl  önce  kaybetti… Mars yüzeyini  nisbeten  ılık  tutan  ve  sıvı  su  için  ortam sağlayan  bu atmosfer  daha  hafif  moleküllere  ayrışarak uzaya  kaçınca, Mars  ta,  yaşam barındırabilme  özelliğini  kaybetti…!

Son  araştırmalar  mikrobik  yaşamın Dünyada  4.1  milyar  yıl öncesinden  itibaren ortaya  çıktığını  gösteriyor…

Bazı  bilim  insanlarına  göre, eğer  yaşam  Dünyaya göktaşları  ile, Marstan  taşındıysa, bu  canlılar Marsı  tam  zamanında  terketmiş  olmalı   !

Mars  bugünlerde  soğuk  ve  kurak  bir yapıda  olsa  da,  Mars  yörüngesinden  ve  yüzeyinden  yapılan  araştırmalarda  bu  gezegenin  milyarlarca  yıl  önce   ılık  bir  iklime  sahip  olduğunu  ve  o tarihlerde  birçok  su  akıntısının  ve  gölünün  mevcut  olduğunu  gösterdi…

Gezegendeki  bu  dramatik  değişim  atmosferini  kaybetmesi yüzünden   meydana  geldi… Marsın  bugünkü  atmosfer basıncı   Dünya  Atmosferinin yüzde  biri  kadar…

Araştırmacılar, milyarlarca  yıl  önce  gerçekleşen  Güneş  patlamalarının (Coronal  Mass  Ejection-CME, solar  eruption) Marsın  atmosferinin  sıyrılmasında  önemli  rol  oynadığını  düşünüyor…

MAVEN’in  sağladığı  verilere  göre  Mars her  saniye  uzaya  atmosferinin  100  gram  kadarını  kaybetmekte… Güneş  patlamasının  şiddetine  bağlı olarak  bu  kayıp  on- yirmi  katına  kadar  artabilmekte… 

Bilim  insanları, Marsın  atmoefer  kaybına  sebebp  olan  Güneş  rüzgarlarının,  dört  milyar  yıl  kadar  önce,  çok  daha  şiddetli   ve  sık aralıklı olduğunu düşünüyor…

Bilim  insanları, Marsın atmosfer  kaybının  ana  sebebini o  tarihlerde  (birkaç  yüzmilyon  yıl  içinde) gerçekleşen   ve  gezegeni  Güneş  rüzgarlarından  koruyan, “küresel  manyetik  alan  kaybı” (global  magnetic field  loss)   olduğunu  düşünüyor…

MAVEN’in  Mars  atmosferindeki  başka  bir  keşfi  “uzay  tozu”…! Yüzeyden 150-1000  kilometrelik  bölgede  belirlenen  bu  toz  Marsa  uzaydan  gelmekte… Araştırmacılar  marsın  iyonosferinde  belirlenen  “kararlı (steady-state) metal-iyonu  tabakası”nın  kaynağının  bu  toz  olduğunu  düşünüyor…

  

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=gX5JCYBZpcg

https://www.youtube.com/watch?v=jjItLod-prE

https://www.youtube.com/watch?v=29RI5YMnEdQ

http://www.space.com/31043-mars-auroras-nasa-maven-mission.html

http://www.space.com/31031-mars-atmosphere-discovery-nasa-maven.html

 

%d blogcu bunu beğendi: