Dünyadaki ağır metallerin kaynağı…! (Origin of heavy elements in the Universe…!)

 binary-mergers-Plütonyum  üretim  merkezi. (Temsili resim)

 

Spacedaily.com’daki  bir  habere  göre,  Kudüs’te  “Hebrew” Üniversitesindeki  araştırmacılar  “Galaktik  radyoaktif plütonyum  bilmecesi”ne  bir   çözüm  geliştirdi…!

Dünyada  kullanılan plütonyumun  tamamının  nükleer  reaktörlerde  üretildiği  düşünülüyordu…

Araştırmacılara  göre, plütonyum  dahil, ağır  metaller  “r-process”  adı  verilen, hızlı  nötron yakalama  yöntemi  ile,   doğal  olarak da  üretildi…

Radyoaktif  bir  element  olan  plütonyumun en  uzun  ömürlü izotobu, 120  milyon  yıllık  ömrü  ile,  plütonyum-244…

Bilim  insanlarına  göre, Plütonyum-244’ün  tabiatta  mevcut  olması  onun  (galaktik  ölçekte) yakın  zamanda  sentezlenmiş  olduğunu  gösterir…

Güneş  Sisteminin  erken  döneminde önemli  miktarda  plütonyum-244’ün  mevcut  olduğu   bir  süredir  bilinmekteydi… Dünyanın ilk  oluşum  evresi  olan   dört  milyar  yıl  kadar  önceki  dönemde, plütonyum-244  mevcuttu… Nisbeten  kısa  ömrü  sebebiyle, onun ancak   türevleri  (daughter  elements) günümüze  ulaşabildi…

Gökyüzünden  düşüp  derin  denizlerin  dibinde  toplanan kalıntıların (galactic  debris)  analizinden, son  yüz  milyon  yıllık  dönemde, dış  uzaydan  Dünyaya  çok  az  miktarda  plütonyumun  ulaştığı  belirlendi…

Güneş  Sisteminin  oluşum  döneminde mevcut  olan plütonyumun  günümüze  kadar  ulaşması  bilim insanları  için  bir  bilmece  oluşturmaktaydı…!

Araştırmacılar, altın,  uranyum  gibi  diğer  ağır  metallerin yanında  plütonyumun  da,  çift  nötron  yıldızların  birleşmesi (mergers of binary neutron stars)  esnasında  oluşması  halinde  bu  bilmecenin  çözüleceğini  düşünüyor…

Herne  kadar,  bu  birleşmeler  nadir  olaylar  olarak  görünmekte  ise  de, meydana  gelmesi  durumunda büyük  miktarda  ağır  elementin  üretilmesi  mümkün  görülüyor…

Araştırmacılara  göre,  böyle  bir  nötron yıldızı  birleşmesinin  Güneş  Sisteminin  doğumundan  yüz  milyon  yıl  kadar  önce  ve  yakın  bölgede  meydana  gelmesi  halinde, Güneş  Sisteminin  erken  döneminde  bol  miktarda  Plütonyum-244’ün  mevcut   olması  mümkündü…

Yıldızlararası  uzaydan  Dünyaya çok  az  miktarda plütonyum-244’ün  ulaşmakta  olması, nötron  yıldızı  birleşmelerinin  çok  nadir  olaylar  olduğunu  göstermesinin  yanında, son  yüz  milyon  yıllık  dönemde,  Güneş  Sisteminin  yakınında nötron  yıldızı  birleşmesinin meydana  gelmediğini  de  gösteriyor…!

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=tThNKEpePhc

http://www.spacedaily.com/reports/Scientists_explain_origin_of_heavy_elements_in_the_Universe_999.html

 

.

%d blogcu bunu beğendi: