Yıldızlarını kaybeden Kara Delik…? (Black Hole that has shed its stars…!)

 galaxy-sdss

Gökada SDSS J1126+2944’nin Hubble Uzay  Teleskobu  ve Chandra X-Işını Gözlemevi  ile  görüntüsü.(Kara Delik okla  gösterilen)

(Kaynak: spacedaily.com)

Spacedaily.com’da  6  Ocak  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, çevresindeki  yıldızları  uzaklaştıran  bir  Kara Delik  keşfedildi…!

“University of Colorado Boulder”deki  araştırmacıların  Amerikan  Astronomi Derneğinin (American Astronomical Society-AAS)  Kissimmee-Florida’daki yıllık  toplantısında  yaptıkları  açıklamaya  göre, Büyük  kütleli  gökadaların  merkezinde, kütlesi  Güneşin  bir  milyon  ile  bir  milyar  katı  arasında,  Kara  Delikler  mevcut…  Bu  Kara  Delikler  de  bir  yıldızlar-küresi  ile  sarılı  durumda…

Araştırmacılara  göre,   iki  küçük  gökadanın  birleşmesiyle  oluşuşan  gökada  “SDSS J1126+2944”nin  bu  oluşum  sürecinde, Kara  Deliklerden  biri etrafında  yeteri  kadar  yıldızı  toplarken, diğeri  çok  daha  az  sayıda (normalin  beşyüzde  biri  kadar)  yıldızı toplayabildi…

Araştırmacılara  göre,  gökadaların  birleşmesi  esnasında  ortaya  çıkan   aşırı  kütleçekimi  kuvvetleri bu  Kara  Deliklerin  birinin  yıldızlarının  çoğunu uzaklaştırdı…

Araştırmacılar  bu  duruma  ikinci  bir açıklama  olarak, birleşen  gökadalardan  birinin “cüce” (dwarf)  olması  sebebiyle,  merkezindeki  Kara  Deliğin  de nisbeten  küçük (Güneşin  kütlesinin yüz-bir  milyon  katı) olarak,  çok  daha  az  sayıda  yıldız  barındırmış  olabileceğini  düşünüyor…

Bu  nisbeten  küçük  Kara  Deliklerin zamanla büyümeleri  mümkün…!

Araştırmacılara  göre, bu “gençliğinde”    orta-boy  olan  Kara  Deliğin varlığı  doğrulanırsa, Büyük  Kara  Deliklerin  “zamanla-büyüdüğü”  tezinin  doğrulanmasına  bir  kanıt  teşkil  edebilir…

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=dP6AFKIbm6Y

 http://www.spacedaily.com/reports/Galactic_merger_reveals_an_unusual_black_hole_that_has_shed_its_stars_999.html