Gökada sarsıntıları gerçek mi…? (Are galaxy quakes real…?)

spiral-galaxy-M51

Gökadalar M51  ve  NGC 5195

(Kaynak: Daily Mail/Earthsky.com)

Earthsky.com’da   tarihinde  yayımlanan  bir  yazıda  bu  soruya  cevap  arandı…

Astronomlar, gökadaların iç  yapısının  haritasını  çıkarabilmek ve  Kara Maddenin  anlaşılabilmesi  için  galaktik-sismolojinin (galactoseismology) kullanılabileceğini  düşünüyor…

Astronomlar, Samanyolu  gökadasının  dış  eteklerinde  yer  alan  üç  adet  yıldızın gökadanın  dışına  doğru  hızla  uzaklaşmakta  olduğunu belirledi… Yıldızların  bu  hareketinin  gökadanın-bir tür-gokada  sarsıntısı  geçirmekte  oluşundan  kaynaklandığı  düşünülüyor…!

Araştırmacılara  göre, birkaç yüzmilyon  yıl  önce,  Samanyolunun  yakınından  geçen  bir  “kara  maddece  zengin-cüce  gökada”, Samanyolunun dış  eteklerinde  yer  alan gazda-galaktik  ölçekte-sismik  dalgalara  yol  açtı…!

Bu  teoriyi  ortaya  atan  bilim  insanı, Charrabarti, Kara  Maddenin  varlığına  da  kanıt  teşkil  edecek  bu araştırma  metodunun “galaktik-sismolojinin”  ilk  uygulaması  olacağını   düşünüyor…

Sismik  dalgalar  gökadadaki  maddenin  miktarının  hesaplanmasını  sağlayacak… Göadadaki  madde  miktarı  belirlenebilirse, bu  gökadada  Kara  Maddenin  ne  kadar  mevcut  olduğu  da,  ayrıca  belirlenebilecek…

Araştırmacılar, Whirlpool (M51) – NGC5195  görüntüsü  böyle  bir  “gökadalar-karşılaşması”nın  örneği…!

Chakrabarti’nin  ekibi, güney  yarıküreden  görünen  takımyıldız  Norma  içinde  yer  alan  bu  üç  Cepheid  değişken-yıldızın  ışık  tayfını  inceleyerek, bu  yıldızların  hızını  saatte  70 000 kilometre  olarak   belirledi…  Bu  üç  yıldızın,  Samanyolu’nun  içinde  görünseler  de, Samanyolu’nun  bir  parçası  olmadıkları, başka  bir  cüce-gökadaya  ait  oldukları,  anlaşıldı…!

 

Yararlanılan Kaynaklar:

http://earthsky.org/space/galaxy-quakes-milky-way-galactoseismology-dark-matter