Kara Delikler neden “püskürür”…? (Why Black Holes eject…?)

 black-hole-blast-

“Püsküren”  Kara Delik”

(Kaynak: NASA/CXC/Univ of Hertfordshire/M.Hardcastle et al., Radio: CSIRO/ATNF/ATCA/spacedaily.com)

Spacedaily.com’da, 3 Şubat 2016 tarihinde  yayımlanan  bir  haber  bu  konuya  ışık  tutuyor…!

Dünyadan 500 milyon ışık yılı uzaklıkta, merkezinde  devasa  bir Kara  Delik  mevcut  olan   bir  gökada   var… Pictor A…

Bu  Kara Deliğe  yaklaşan  madde (gaz, toz,…)  parçacıkları,  neredeyse  ışık  hızıyla,  gökadalar  arası  uzaya  püskürtülüyor…!

Bu   gökadanın Chandra  Teleskobuyla  15  yıllık  dönemde  gerçekleştirilen x-ışını  gözlemleri  ve  “Australia Telescope Compact Array-ATCA”  ile  gerçekleştirilen   radyo-ışını  gözlemleri ile,  bu Kara Deliğin, madde için  geri  dönülemez bir  nokta  olan,  olay  ufkuna (event horizon) doğru  yönlenen maddeden  açığa  çıkan gravitasyonel  enerjinin  bir madde jeti (ışık  demeti)   halinde püskürdüğü belirlendi…

Astronomlar, bu madde jetini  görüntüleyebilmek  için,  Chandra  X-ışını  Gözlemevini, onbeş  yıllık  dönemde   birçok defa  kullandı…  Chandra’nın “mavi” görüntüleri   ATCA’nın elde  ettiği “kırmızı” görüntülerle  birleştirilerek, bu  fışkırma  net  olarak görüntülenebildi…!

Gerçekte x-ışınlarından  oluşan  bu  püskürmenin  nisbeten  Dünyaya doğru  yönelmiş bölümü  görünüyor…

Bu  püsküren x-ışını demeti Samanyolu  gökadasının  çapının  üç  katı  (300 000 ışık  yılı) kadar uzumlukta…   Araştırmacılar,  bu  Kara  Deliğin  diğer  tarafından  püsküren  ikinci  bir  jetin  (counterjet) varlığını  da  belirledi…  Daha  önce  varlığı  ileri  sürülen  bu  ikinci (simetrik)  jet  Chandra  gözlemleriyle  doğrulanmış  oldu…  Dünyaya doğru  fışkıran  jetin  ucunda  belirlenen  ve “hot spot”  olarak  adlandırılan  ışıklı noktanın, çok yüksek  hızlı  jetin taşıdığı  şok  dalgalarının, karşısındaki gaz  bulutunu  sıkıştırması  sebebiyle  oluştuğu  düşünülüyor…

Chandra  tarafından  gözlenen  bu jetlerin  detaylı  incelemesi  sonunda, bu x-ışınlarının bölgedeki  manyetik alan  çizgileri  etrafında dolanan elektronlar  tarafından, “sinkratron  emisyonu“ (synchratron emission)  süreci  kapsamında   üretildiği  düşünülüyor… Araştırmacılar, bu  durumda, elektronların jet  boyunca  ilerlerken, sürekli  olarak  hızlandılmış  olmaları  gerektiğini düşünüyor… Ancak, bunun  nasıl  gerçekleşiyor  olabileceği  hususu  henüz açıklanamıyor…!

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=vXlgnP3b-T4

 http://www.spacedaily.com/reports/Blast_from_Black_Hole_in_a_Galaxy_Far_Far_Away_999.html