Marsın iklimini volkanlar mı mahvetti…? (What destroyed Mars climate …?)

 Syria-Thaumasia_

Marsın  Tharsis  Bölgesi

(Kaynak: Arizona State University, Jmars/universetoday.com)

Yeni  bir  araştırmaya  göre,  patlayan  volkanlardan  akan  mağma  Marsın  ikliminin  değişmesine  sebep  olmuş  olabilir…!

Güney-Paris  Üniversitesinden  Sylvain Bouley ve  çalışma  arkadaşları  tarafından  hazırlanan  bir  rapora  göre,  yanardağlardan  akan  erimiş kayalar  Marsın  dönme  ekseninin  ve  ikliminin değişmesine  yol açmış  olabilir…

Mars  üzerinde  bulunan   lav  kompleksi   “Tharsis  Bölgesi”nin    4.1-3.7  milyar  yıl  önce  oluştuğu  belirlendi… Marsın  kuzey  yarıküresinin  ekvatora  yakın  bölümünde  bulunan  üç  büyük  volkan  olan  Arsia Mons, Pavonis Mons, ve  Ascraeus Mons’u   barındıran  bu  bölge  5000  kilometre  genişliğinde  ve 15  kilometre  kalınlığında  lav  tabakasıyla  kaplı…Bu  bölge   Güneş  Sistemindeki  en  büyük  volkanik  yapıyı  oluşturuyor… Araştırmacılara  göre,  Marsın  oluşumundan  sonraki  safhada  ortaya  çıkan  bu  “kütle  yer değiştirmesi”  Marsın  dengesini  ve  iklimini  bozmuş  olmalı…

Mars  yüzeyinde  oluşan  “Tharsis   Kompleksi”nin, yeni  ekvator  bölgesini  oluşturacak  şekilde  bir  eksen  değişimine  (TPW-True Polar Wander) sebep  olduğu  düşünülüyor…  

Araştırmacılar  daha  önce,  Mars  yüzeyindeki  nehirlerin  daha  sonraki  safhada  ortaya  çıktığını  düşünmekteydi… Fakat, Bouley   ve  arkadaşları,  Mars  yüzeyindeki  nehirlerin  ve  vadilerin  Tharsis TPW  olayından  daha  önce  veya aynı  dönemde  ortaya  çıktığını  ileri  sürdü…!  “Tharsis  TPW”  bu  gezegeni  daha  sonra  şekillendirdi…

Yine araştırmacılar,  Marsın  önceki  kutuplarının  yerini  araştırdığında,  eski  kuzey  kutup  bölgesinde  çok  miktarda  buz,   eski  güney  kutup  bölgesinde  ise    suyun mevcut  olduğuna  dair  izler  belirledi… Bu  durumda, Mars  yüzeyindeki  suyun  kaybolmasının “TPW”  olayıyla  eş  zamanlı  gerçekleşmiş  olduğu  düşünülüyor…

Bazı  sorular henüz  cevapsız  kalsa  da,   Marsın  bugünkü duruma  gelmesinde, geçmişte  yaşanan volkanik  olaylar  katkıda  bulunmuş görünüyor…

  

Yararlanılan  Kaynak:

http://www.universetoday.com/127673/an-ancient-volcanic-cataclysm-spun-mars-off-its-poles/