Kara Madde parçacığı “süperağır”…mı ? (Is Dark Matter particle “superheavy”….?

IDL TIFF file

Gökada  Kümesi    Cl 0024+17’de   karanlık halka.

(Kaynak: NASA, ESA, M.J. Jee and H. Ford (Johns Hopkins University)/space.com)

“Space.com”da  17 Mart   2016’da  yayımlanan  bir  araştırma  sonucuna  göre,  Kara  Maddeyi  oluşturan  parçacıklar  bir  insan  hücresi  kadar ağır  ve  minyatür  bir  Kara  Delik  oluşturacak  kadar  yoğun  olabilir…!

Bilim  insanları   evrende  mevcut  olan maddenin  altıda  beşini  oluşturduğu  hesaplanan  Kara  Maddenin   neden  oluştuğu  hususuna  henüz  bir  açıklama  getiremedi…

Kara  Madde   ışık  yaymayan, ışığı  yansıtmayan,  hatta engellemeyen  bir  madde…!   Bu  sebeple,  sadece, normal  madde  üzerine  uyguladığı  gravitasyonel  etkileri sayesinde incelenebiliyor… Kara  Maddenin  yapısı  bilimin  henüz açıklayamadığı  sırlardan  biri…

Kara  Madde, eğer,  “süperağır”  bir  parçacıktan  oluşuyorsa,   bilim  insanlarının  ona  ait delilleri  Büyük  Patlamanın  arka  planında  belirleyebilecekleri  düşünülüyor…

Bilim  insanları  Kara  Maddenin  bilinen  madde  ile  çok  zayıf  şekilde  etkileştiğini  düşünüyor… Bu  sebeple, Kara  Maddeyi oluşturan  parçacıkların, bugün  bilinen  atom-altı  parçacık dünyasını   tanımlayan, parçacık  fiziğinin Standart  Modelinin dışında  yer  alabilecek  şeyler  olduğunu  düşünüyor…

Bu  araştırmayı  gerçekleştiren  ekipten   McCullen Sandora  (University of Southern-Danimarka)  bazı  Kara  Madde  modellerine  göre, bu   zayıf  etkileşen   (olası)  parçacıkların  (WIMPs)  protondan  100  kat  daha  büyük  bir kütleye  sahip  olabileceğini  ileri sürdü… Ancak,  gerçekleştirilen  bir  çok  araştırmaya  rağmen, herhangi  bir  WIMP’in  keşfedilememiş  olması, Kara  Madde parçacıklarının oldukça  farklı  bir  yapıda  parçacıklar  olma olasılığını da düşündürmektedir…

Araştırmacılar, halen, Kara  Madde  parçacığı  için  mümkün  olabilecek  kütle  üst  limitini  belirlemeye  çalışıyor…

 Protonun 1019  katı kadar  olabileceği  hesaplanan  Kara  Madde  parçacığının  kütlesinin   bir  mikrogram  (gramın  milyonda  biri)  gelebileceği  hesaplanırken,  bir  insan  hücresinin 3.5  mikrogram  geldiği biliniyor…

Araştırmacılar, eğer  Kara  Madde  parçacığı  bu  seviyede  büyük  bir  kütleye  sahipse, mevcut  ve  yakın gelecekte  inşa  edilebilecek  hızlandırıcılarla bunların  varlığının  belgelenmesinin mümkün  olamayacağını  düşünüyor…

Ancak, 13.8  milyar  yıl  öncesinde,  evrenin  doğmasını  sağlayan   Büyük Patlamadan  kalan  Kozmik  Artalan  Işıması (Cosmic  Background  Radiation)  bu  parçacıkların  izini  taşıyabilir…!

Evrenin şişmesi  (inflation) sürecinde  ortaya  çıkan aşırı  yüksek  sıcaklıklar, evrendeki  Kara  Maddeyi  oluşturacak  şekilde,   bu “süperağır”   “Planckian”   parçacıkların   büyük  miktarda  sentezlenmesini  sağlamış  olabilir…

  

Yararlanılan  Kaynak:

 http://www.space.com/32295-super-heavy-dark-matter-particle-proposed.html

 

%d blogcu bunu beğendi: