Kızılötesi Işıyan Kara Delik…! (Infrared light from Black Hole…!)

 Infrared___

ALMA  tarafından  belirlenen Kozmik  Artalan Kızılötesi-Işıması

(Kaynak: NAOJ/spacedaily.com)

Spacedaily.com”da  17 Mart 2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre,  Şili’deki   “Atacama Large Millimeter/submillimeter Array-ALMA”yı  kullanan  araştırmacılar milimetre-dalgaboyu  kaynağı  olarak  en  sönük  kaynağı  belirledi…

 Araştırmacılar, sönük    gök  cisimleri  tarafından  yayımlanan milimetre-dalgaları (millimeter-wawes) araştırarak, bu  cisimlerin Evreni  dolduran kızılötesi  artalan  ışımasından  yüzde  yüz  sorumlu  olduğunu  belirlediler…

Elde  ettikleri  optik  ve kızılötesi görüntüleri  karşılaştırarak, bu  ışık kaynaklarının  yüzde  altmışının  sönük  gökadalar  olduğunu  belirlediler…Geri  kalanının  kaynağı  ise  henüz  bilinmiyor…

Evren yıldızlar  ve  gökadalar  arası  bölgede karanlık  görünür… Ancak, astronomlar, Evrenin  her  yönünden üniform  ve  sönük  bir “kozmik  artalan  emisyonunun/ışımasının) ”  geldiğini  bilmekteler…Bu  artalan  emisyonu  üç  komponentten  oluşmakta:  Kozmik  Optik  Artalan (Cosmic  Optical  Background-COB), Kozmik  Mikrodalga  Artalanı (Cosmic Microwave Background-CMB)  ve Kozmik Kızılötesi  Artalan (Cosmic Infrared Background-CIB)… İlk  ikisinin kaynağı halen  belirlenmiş  durumda… “COB”nin çok  sayıdaki  yıldız  tarafından  üretildiği  biliniyor…”CMB”  de  Büyük  Patlamadan  sonra  ortaya  çıkan  sıcak  gazdan  kaynaklandı… Ancak, “CIB”nin  kaynağı henüz  bilinemiyor… ALMA  ile  daha  önce  gerçekleştirilen  gözlemler  ve çeşitli  araştırma  projeleri  ile, “CIB”nin  sadece  yarısının  kaynağı  belirlenebildi… ALMA  ile  gerçekleştirilen  gözlemlerde  bir  milimetre-dalga  kızılötesi  ışımanın  sadece  bir  kısmının  kaynağı  belirlenebildi…

Tokyo  Üniversitesindeki  araştırmacılar  ALMA  veri  arşivini  inceleyerek, 133  sönük  objeyi  belirlediler…Bunlardan  biri, daha  önce  belirlenen  en  sönük  cismin  beşte  biri  parlaklıktaydı…!

Araştırma  ekibi   ALMA  gözlemleriyle  elde  edilen  veriyi  Hubble  Uzay  Teleskobu  ve Subaru  Teleskobuyla  karşılaştırarak, ışıma  kaynaklarının yüzde  altmışının optik/kızılötesi  teleskoplarla  da  gözlenebilen gökadalar  olduğunu  belirledi… Gökadalar  içindeki  toz  optik  ve  kızılötesi  ışığı  soğurarak, bu  enerjiyi  daha  yüksek  milimetre-dalgaboyunda  tekrar  yayımlar…Yayımlanan  bu  dalgalar  ALMA  tarafından  belirlenebilir…

Araştırmacılar, kaynağı  henüz  belirlenemeyen  ışımanın  da toz  bulutları  tarafından  engellenen başka  (ve  henüz  bilinmeyen  tipte) gökadalar  olabileceğini  düşünüyor… 

 

Yararlanılan Kaynaklar:

 http://www.spacedaily.com/reports/Mysterious_infrared_light_from_space_resolved_perfectly_999.html

 http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/110851.php

 

%d blogcu bunu beğendi: