Kutup buzundan eksen kaymasına…! (From ancient polar ice to axis tilting of Earth’s moon…!)

 lunaraxistilt_

Ayın geçmişteki  ve  bugünkü  kutup  bölgeleri.

(Kaynak: James Keane, University of Arizona; Richard Miller, University of Alabama at Huntsville; space-travel.com)

“Space-travel.com”da  24  Mart  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  haberde, Ay  yüzeyindeki  kutup  buzundan, Ayın  geçmişteki eksen  kaymasının  belirlendiği  duyuruldu…!

NASA-destekli  yeni  bir  araştırmaya  göre, Dünyanın  Ay’ının  ekseni üç  milyar  yıl  kadar  önce, beş  derece  kadar  saptı…

Güneş  sisteminin  erken  döneminde Ay  yüzeyine  çarpan  kuyrukluyıldızların  kraterlerde    oluşturduğu buz  bu eksen  kayması  için delil  oluşturdu…

Ayın  ekseninin değişmesi daha  önce  buzla  dolmuş  olan  kutup  kraterleri açığa  çıkmış  ve  içindeki  buzun  bir  kısmını  kaybetmiş  olsa  da, araştırmacılar, kalan  buzun  izini  sürerek, bu  eksenel değişimin (tilt) gerçekleşmiş  olduğunu  belgeledi… Bu  keşfe  göre, Ayın  kutuplarında  mevcut  olan  buz milyarlarca  yıl  yaşında…!

“Lunar Prospector”, “Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)”, “Lunar Crater”  ve  “Observation Sensing Satellite (LCROSS”, “”Gravity Recovery”  ve  ”Interior Laboratory (GRAIL)” uçuşlarıyla  sağlanan  veriyi  analiz  eden  araştırmacılar, Ayın  bugünkü  kutuplarına  yakın  bölgedeki  (simetrik) buz kalıntısı  dağılımının, Ayın  geçmişte  eksen  kayması  yaşadığını  gösterdiği  sonucuna  vardı…  

Araştırmacılar, Ayın  yakın  yüzündeki “Procellarium” Bölgesindeki   (Procellarum region) radyoaktif  maddenin, geçmişte, bu  bölgedeki  “mantoyu” (mantle)  ısıtarak yoğunluk  değişimine  sebep  olduğunu, bunun  da, Ayın  dönme  eksenindeki  sapmayı  tetiklediğini  düşünüyor…

Eriyen  manto  yüzeye  çıkarak,  bugünkü koyu  lekeli  bölgeleri (Ayın  “insan  yüzü”  olarak  algılanan  denizleri )  oluşturmuş…!

 

Yararlanılan Kaynak:

http://www.space-travel.com/reports/Ancient_Polar_Ice_Reveals_Tilting_of_Earths_Moon_999.html