Nadir Kahverengi Cüce…! ( Rare brown dwarf… ! )

hd-4747-b

HD 4747B (Alttaki  küçük  beyz  nokta)

(Kaynak: Spacedaily.com)  

Spacedaily.com’da 8 Nisan 2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, Hawaii’deki  Keck  Teleskobunu  kullanan  araştırmacılar,  nadir  gözlenen  türde  bir  Kahverengi   Cüce  keşfetti…!

“HD 4747 B”  olarak  kodlanan  bu gökcismi   Norte  Dame   Üniversitesindeki  araştırmacılar Justin Crepp  ve   Frank M. Freimann başkanlığındaki  araştırma  grubu  tarafından  keşfedildi…

Kahverengi  Cüceler Gezegen  ile  yıldız  arası  bir  yerde konumlanan  gök  cisimleri…

Araştırmacılar, bu  gök  cismini  fotoğrafla  belirlemenin  yanı  sıra, kütlesini, yaşını  ve  kompozisyonunu  da  belirledi…

Kahverengi  Cüceler, yıldıza  dönüşme  süreci yarıda  kalmış  gök  cisimleri… Yıldızlaşma  sürecinde  yeterli  madde  toplayamayan bu   gök  cisimlerinin, yeterli  çekirdek  basıncı  oluşturamaması  sebebiyle, çekirdeklerinde  nükleer füzyon başlayamıyor…Dolayısıyla, bir  yıldız gibi  parlamaları  mümkün  olamıyor…

Kahverengi  Cüceler, yayımladıkları ışığın  sönük  olması  ve  soğumaya  bağlı  olarak, ışığının  daha  da azalması sebebiyle, gözlenmeleri  zor  gök  cisimleri… HD 4747 B’nin  keşfi, yörüngesinde  dolandığı  yıldız HD 4747’nin  ışık  spektrumunun  18  yıl  boyunca  izlenmesi  sayesinde  mümkün  olabilmiş…!

Araştırmacılar, Kahverengi Cücelerin kütlesin  daha  önce teorik gelişme  modellerini  kullanarak hesaplamaktaydı… Yeni  araştırmada, HD 4747 B’nin  kütlesini yörünge  ölçümü  ve  Kahverengi Cüce modellerini rafine  ederek  belirledi…

Araştırmacılar, üç boyutlu yörünge  analizinden HD 4747 B’nin  60  Jüpiter  kütlesinde  olduğunu  belirledi… Nükleer  füzyonun  gerçekleşebilmesi  için gök  cisminin  en  az  80  Jüpiter  kütlesinde  olması  gerekiyor…!

 

Yararlanılan Kaynak:

http://www.spacedaily.com/reports/Notre_Dame_physicists_discover_rare_brown_dwarf_essential_for_testing_theoretical_models_999.html

 

%d blogcu bunu beğendi: