Kara Delikler etkileşir…mi? ( Mysterious alignment of black holes…!)

  aligned-galaxy-jets

Hizalanmış  Kara  Delikler (çember  içinde)

(Kaynak: Prof.  Russ Taylor / spacedaily.com)

Spacedaily.com’da 13 Nisan  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, araştırmacılar, ELAIS-N1  gözlem  bölgesindeki  Kara  Delik  jetlerinin hizalanmış  olduğunu  belirlediler…!

Güney  Afrikadaki  “University of Cape Town”  ve “University of the Western Cape”  de  çaışan  araştırmacılar, Kara  Deliklerin  fışkırdığı  gaz  jetlerinin  eksenlerinin  paralel  olmasını, evrenin  erken  dönemindeki kütle çalkantılarından  ( mass  fluctuations ) kaynaklandığını  düşünüyor…

Araştırmacılar  bu  keşfi, Büyük Metre-Dalga Teleskobunu ( Giant Metrewave Radio Telescope – GMRT )  ile  üç  yıl  süren  gözlemler  yaparak  gerçekleştirdi…

Bilim  insanları   Kara  Deliklerin doğmasına  sebep  olduğu   gaz  jetlerinin  hizalanabilmesinin, ancak, Kara  Deliklerin, evrenin  erken  döneminde,  aynı  yönde  dönmesiyle  mümkün  olabileceğini  düşünüyor…

Araştırmacılar,onları bu  keşfe  götüren  gözlemlerini  “ South African MeerKAT radio telescope ”  ve “ Square Kilometre Array-SKA” yı  kullanarak  gerçekleştirdiler…

  

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=yD41V9x-Oo4

http://www.spacedaily.com/reports/Mysterious_alignment_of_black_holes_discovered_999.html