Kara Delikler ulaşım aracı olabilir mi…? (Can Black Holes transport you to other worlds…? )

 black-hole-star-sucking

Madde  yutan  Kara  Delik (Temsili)

(Kaynak: NASA E/PO, Sonoma State University, Aurore Simonnet/Spacedaily.com)

Livescience.com’da 8  Nisan  2016  tarihinde yayımlanan  bir  yazı  bu  konuya  ışık  tutuyor…

Bilim  insanları, Kara  Deliklerin, çok  büyük  kütleli  olabilmeleri  sebebiyle, uzay-zaman  dokusunu  büktüğünü  düşünüyor… Bu  konuda  sıkça  kullanılan  bir  örnek, bir  kağıdın  üzerine  çizilen  bir  çizginin  iki  ucunun birbirine  yaklaştırılabilmesi  için  kağıdın  bükülmesi…Bu  durumda, çizginin  iki  ucunu birbirine  çok  yaklaştırabilmek  mümkün…

Bilim  insanları, evrende, mesafelerin  çok  kısalması  sonucunu  doğuracak, bu  şekildeki  bükülmelerin  mümkün  olabileceğini  düşünüyor…Bir  nehri dolaşmak  için  kaynağına  kadar  gitmek  yerine,  köprüden  geçmek  gibi…!

Bir  Kara  Deliğin  içinin bir  hortumdan  ziyade, sınırlı  hacimde, fakat, çok  çok  yoğun  bir  ortam  olduğu düşünülüyor… “Tekillik” (singularity)  adı  verilen  bu merkezin  büyüklüğü  hususunda, bilim  insanları  arasında,  görüş  ayrılıkları  mevcut…

Bir cisim  Kara  Deliğe  yaklaştığında,  bu  Kara  Deliğin  kütleçeki  kuvvetinden kurtulmak  için gereken yörünge  hızı  artıyor…Gerekli olacak  hız, belirli  bir  noktada  ışık  hızını  dahi  geçebiliyor… (Dünyanın  kütleçekiminden  kurtulabilmek  için  gerekli  hız saate  40 270  kilometre… Bu  sebepledir  ki, bir  Kara  Deliğin  içinde  oluşan  ışığın  bile  kaçamayacağı  ileri  sürülmekte…!

Hiçbir  cismin  ışıktan  daha  hızlı  hareket  edemeyeceği gerçeği  dikkate alındığında, Bir  Kara  Deliğe  düşmüş  hiçbir  cismin  bu   Kara  Delikten  kurtulmasının  mümkün  olamayacağı sonucuna  varılıyor…! Burada dikkat  edilmesi  gereken  husus, “Kara  Deliğin  içine  düşmüş  olma”  şartı…Henüz  bu  noktaya ulaşmamış  madde  için,  halen,  bir  kurtulma  şandı var…!  Hawking  radyasyonu, bu  noktada, kurtulmak (daha  doğrusu  kaçış )  için  bir  “ulaşım  aracı”  sağlıyor…!

Bunu  ilk  defa  Stephen  Hawking  ileri  sürdü…   Hawking’e  göre, Kara  Deliğe  düşen  maddenin  bir  kısmı, henüz  kritik  noktaya ulaşmadan, gama fotonu   olarak  uzaya  ışınlanmakta… Kara  Deliklerin  bu  kütle  kaybetme  süreci  onların  sonunu  da  hazırlamakta… Yine  de, kütlesi  Güneşin  kütlesi  kadar  olan (küçük)  bir  Kara  Deliğin  kütle  kaybederek  yok  olması  için  gereken  zamanın 1087 yıl  kadar  olacağı  hesaplandı…  Biraz  “fazla”  uzun  bir  zaman…!

Bazı bilim  insanları, Kara  Deliğin  içinin  sabit  olmayıp  atmosferde  ortaya  çıkan bir  hortum  gibi  dönüyor  olması  gerektiğini,  bu  durumda  da, içi  boş  olması  gerekecek  bu tünelin  diğer  evrenlere  geçiş  için bir  “tüp-geçit”  (solucan  deliği-wormhole) olarak  işlev  görebileceğini  düşünüyor…

Ancak, bilim  insanları  “içi  boş”  bir  tekilliği  henüz  oluşturamıyor…Bunun  için “negatif  kütle”ye  ihtiyaç  duyulduğu  söyleniyor…!

Bilim  insanları evrende  yolculuk  mümkün  olsa  bile,  bu  defa, “zaman  uyumsuzluğu”  problemiyle  karşılaşılabileceğini  düşünüyor…Kişinin, beklediğinden  farklı  bir  zamanla  yüzleşmesi…gibi…!

 

 

Yararlanılan  Kaynak:

 http://www.livescience.com/32164-can-black-holes-transport-you-to-other-worlds.html

 

 

%d blogcu bunu beğendi: