Dünyaya yakın yeni asteroidler belirlendi…! (NASA discovers 72 new asteroids near Earth…!)

neo ast

Üç  yeni  asteroidin yörüngeleri.

(Kaynak: NASA/JPL-Caltech/universetoday.com)

Universetoday.com’da  13  Nisan  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, NASA, Dünyaya  yakın  yörüngelerde  dolanan yeni  asteroidleri  belirledi…!

Araştırmacılar, Güneş  Sisteminde  varlığı  bilinen 600 000+  asteroidin 10 000  kadarının  Dünyaya  yakın  yörüngelerde  dolandığını  biliyor…

“NEO” ( Near-Earth Objects )  olarak  adlandırılan  bu  gök  cisimleri, yakın  yörüngelerde  dolandıklarından, gelecekte Dünyaya  çarpma  olasılığı  mevcut kabul  edilen  cisimler…

Bu  sebeple  NASA,  2013  yılından  beri, bu  gök  cisimlerini  “Near-Earth Object Wide-field Survey Explorer – NEOWISE “  programı  kapsamında   belirleyip, yörüngelerindeki  olası  değişimleri  takip  ediyor…

NASA,  bu  program  kapsamında  gerçekleştirdiği  araştırmalar  sonunda, daha  önce  varlığı  bilinmeyen,  Dünyaya  yakın  dolanan,  72  gök cismini  daha  belirledi…

Bu  72  gök  cisminden  sekizinin  gerek  büyüklükleri  ve  gerekse  yörüngelerinin  Dünyaya  yakınlığı  sebebiyle, potansiyel  olarak  tehlikeli  oldukları  sonucuna  varıldı…!

“Geniş-Alan  Araştırması”  için  2009  yılında  uzaya  gönderilen  WISE  aracı, kızılötesi  teleskobunu  kullanarak, daha  önce  belirlenememiş yıldızların  ve ana  kuşak  asteroidlerinin  belirlenmesi  için  kullanılmıştı…

Bu  görevin  2011  yılında  tamamlanmasından  sonra, “kış  uykusuna”  yatırılan  araç, Aralık 2013’te  tekrar uyandırıldı  ve  bu  yeni  görevine  yönlendirildi…

WISE,  bu  yeni  görevinde, sadece  kızılötesi dalga boylarında  NOE  araştırmaları  yapmayıp, ana  asteroid  kuşağı  bölgesinde  asteroid  ve  kuyrukluyıldız  araştırmaları  da  yapmakta…

Araç, varlığı  bilinmeyen  bu  gök  cisimlerinin Güneşten  alarak tekrar  ışıdığı kızılötesi  ışınları  izleyerek, hedefi  olan  gök  cisimlerini  ve  onların  boylarını, yerdeki  teleskoplardan  çok  daha  etkili  bir  şekilde  belirlemekte…

NEOWISE  aracı  bugüne  kadar  500’den  fazla  NEO’nun  varlığını  belirledi…

WISE  ekibinin  incelediği 19 000  kadar  asteroidden 439’unun Dünyaya  yakın  olduğunu (yörünge  hareketinin  bir  safhasında  Dünyanın  yakınından  geçtiğini)  belirledi…Bunlardan  sekizinin  ise, Dünya  için  bir  tehdit  oluşturduğu  belirlendi…!  Bugüne  kadar  varlığı  belirlenen NEO’ların  yaklaşık yarısının (7077  adedinin)  boyunun  140  metre  veya  daha  büyük  olduğu  belirlendi…  (NASA’nın her  boydaki  gök  taşını “asteroid”  olarak  nitelemesinin doğru  olmadığı  hususundaki  görüşümüzü  bu  sitede  daha  önce  ifade  etmiştik…!) Bunlardan  sadece 879  adedinin  boyunun bir  kilometreden  daha  büyük  olduğu, Dünya  için  gerçek  bir  tehlike  oluşturabilecekleri (gerçek  asteroid  oldukları !)  belirlenmiş…

Araştırmacılar, boyu  bir  kilometreyi  aşan  göktaşlarının (asteroidlerin)  Dünyaya  ortalama  olarak bir  milyon  yılda  iki  defa  çarptığını  hesapladı… Yani,  çok  sık  yaşanan  bir  olay  olmadığından paniğe  gerek  yok… (Yine  de,  bu  konuda  dinozorların  görüşünü  almakta  fayda  var…!)

2013  yılında, Chelyabinsk  gökyüzünde patlayan, 20  metre  boyundaki  göktaşının  dahi sebep  olduğu  hasar  ve  korku  dikkate  alındığında, Dünyaya  çarpma  olasılığı  mevcut  olan göktaşlarını  ciddiye  almak  gerekiyor…

Bugün  NEO’ların  yaratabileceği  en  büyük  tehlike, hepsinin  Dünyaya  çarpmadan  önce  belirlenememesi  ve  erken  uyarının  yapılamaması…! Son  yıllarda, Dünyanın nisbeten  yakınından  geçen  göktaşlarının  önemli  bir  kısmı, ancak,  geçtikten bir-iki  gün  sonra  belirlenebildi…!

  

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=omnznsZThHA

http://www.universetoday.com/128347/nasa-discovers-72-new-never-seen-neos/

 

%d blogcu bunu beğendi: