Yeni bir parçacığın keşfi yakın…mı? (A new particle discovery may be announced, soon ! )

 New_particle

Proton  çarpışması (Temsili)

(Kaynak: Universetoday.com)

Universetoday.com’da  4 Mayıs  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  haberde, CERN’deki (Center for Nuclear Research, Cenevre-İsviçre) “Large Hadron Collider-LHC”da  çalışan  araştırmacıların ATLAS  ve  CMS  (Compound Muon Selenoid) dedektörleriyle  topladıkları  verinin  analizinden, varlığı  daha  önce  bilinmeyen, yeni  bir  parçacığı  keşfetmek  üzere  oldukları  duyuruldu…!

 Her  iki  dedektör  içinde, protonların  çarpıştırılmasıyla  gerçekleştirilen  deneylerde, varlığı  teorik  olarak ileri  sürülebilenlerden  daha  yüksek  enerjili  fotonların  varlığı  belirlendi…! Kısaca, gerek  ATLAS  ve  gerekse CMS’de, 750 giga elektron-volt (GeV)  enerji  seviyesinde, artmış  seviyede aktivite  belirlendi…

Araştırmacılar  bunu  şöyle  yorumluyor: Proton-Proton  çarpışmasında  ortaya  çıkan  bu  (olası)  yeni  parçacık iki  fotona  bozunmakta…! Araştırmacılar, bu  parçacığın “top  kuark”ın  dört  katı, Higgs  Bozonunun  ise  altı katı  kadar bir  kütleye  sahip  olduğunu  hesapladı…

Bilim  insanları, eğer  yeni  bir  parçacığın  varlığı  doğrulanırsa, parçacıkların “Standart  Model”i  olarak  adlandırılan  ve  büyük  ölçüde  kabul  gören  modelin önemli  bir  “sarsıntı”  geçireceğini  düşünüyor…!

Bu (olası) keşfe yol  açan  veriler LHC’de bir  yıl  önce gerçekleştirilen deneylerin  sonucu…  Araştırmacıları heyecanlandıran  durum, iki  bağımsız  deneyden  de benzer sonuçların  elde  edilmiş  olması…! Dolayısıyla, bu  keşfin  gerçek  olma  olasılığı  artıyor …

Deney  sonuçları  üzerine  bir  yoruma  göre, eğer bu  (olası)  yeni  parçacık  mevcutsa, protonları  oluşturan  kuarklar  gibi, daha  küçük  parçacıklardan  oluşmuş  olmalı…! Bu  durumda, bu  parçacıkları  birarada  tutacak, yeni  bir  kuvvetin  tanımlanması  gerekecek…!

Bir  başka  olasılık  ise, yeni  parçacığın  Higgs  Bozonunun  12  kat  daha  ağır  bir  versiyonu  olması… Higgs  Bozonu  da  daha  küçük  parçacıklardan  meydana  gelmiş  olabilir…!

Kısaca, “atom-altı  parçacık  Dünyası”  daha  da  renklenecek  görünüyor…!

 

Yararlanılan  Kaynak:

http://www.universetoday.com/128710/new-particle-announced/