Zirkonyum …nereli…? (Where did zirchonium come from…?)

zircon-crystal-from-sudbury-crater-lg

Sudbury Kraterinden Zirkon  kristali .

(Kaynak: Gavin Kenny, Trinity College Dublin/spacedaily.com)

(Kaynak: Wikipedia)

 

“Spacedaily.com”da  5  Mayıs 2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, Dünyada  mevcut  olan  zirkonyum  elementi  göktaşı  çarpmalarının  ürünü, plaka  tektoniğinin  değil…!

Zirkonyum, atom  numarası 40  olan  ve  “Zirkon”  mineralinden  elde  edilen  bir element… Zirkon’un  adı Perslerin  verdiği, “altın-renkli”  adından geliyor…!

Zirconium_crystalZirkonyum çubuğu

(Kaynak: Wikipedia)

Araştırmacılara  göre, zirkon  kristalleri Dünyada  mevcut  en  yaşlı kayaları  oluşturuyor… Araştırmacılar, onbeş  yıl  kadar  önce, bu kristallerin, dört  milyar  yıllık  yaşıyla,  yeryüzündeki  en  yaşlı  kristaller  olduğunu  belirlemişti…

Araştırmacılar, on  yıl  kadar  önce, bu  kristallerin Dünya  üzerindeki  plakaların  birbirine  çarpması  esnasında  oluştuğunu  ileri  sürdü… Ancak,  daha  sonra, dört  milyar  yıl  kadar  önce  plaka  tektoniği  olaylarının  meydana  gelmediği  anlaşıldı…! Bu  durumda,  bu  kristaller  nereden  gelmişti…?

Jeologlar, yakın geçmişte, bu  kristallerin kilometreler  büyüklüğündeki  asteroidlerin  Dünyaya  çarpması  esnasında oluşmuş  olabileceğini  ileri  sürdüler…!

“Trinity College”deki (Dublin)  araştırmacılar  bu  düşünceyi  test  etmek  için  nisbeten  genç  yaştaki  (iki  milyar  yıl  yaşında) “Sudburn  (Çarpma) Kraterini” (Sudburn Impact  Crater; Ontario, Canada)   incelediler…

Stokholm’deki  “Swedish Museum of Natural History”de  gerçekleştirilen  kristal  analizlerinde, kristal  yapılarının en  eski  tarihli  kristallerden  ayrılamaz  durumda  olduğunu  belgelediler…

Yani, Dünya  üzerinde  bulunan  kristallerin  tamamı göktaşı  çarpması  ürünüydü…!

Araştırmacılar,  ayrıca, Dünya  üzerinde  meydana  gelen  göktaşı  çarpmalarının sanılandan  çok  daha  eski  tarihlere uzandığını da teyit  etmiş  oldular…!

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=Lnqb_5JOpP8

http://www.spacedaily.com/reports/Trinity_scientists_reveal_origin_of_Earths_oldest_crystals_999.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Zirconium