Yörüngesinde kuyruykluyıldızlar dolanan yıldız…! (Comets orbiting a sunlike star…!)

comets-surrounding-star

HD 181327  etrafındaki toz  halkası (temsili) (Beyaz çemberler  Güneş  Sistemindeki Kuiper  Kuşağının bulunduğu  yeri  göstermekte.)

(Kaynak: Amanda Smith, University of Cambridge/earthsky.org)

Uluslararası  bir  araştırma  grubu, ilk  defa  olarak, Dünyaya  nisbeten  yakın  olan  ve  yörüngesinde  kuyrukluyıldızlar  dolanan, Güneş-benzeri  bir  yıldızı  belirledi…!

Şili’deki  “Atacama Large Millimeter Array-ALMA”  verisini  kullanan  araştırmacılar, yıldızın etrafından, Güneş  Sisteminde  belirlenen  kuyrukluyıldızlardakiyle  uyumlu  olarak, çok  düşük  seviyede  de  olsa, karbon  monoksit  gazının  varlığını  belirlediler…

Bilim  insanları, esas  olarak  kirli  birere  kartopu  olan kuyrukluyıldızların Güneş (yıldız)  Sistemlerinin  ilk  oluşum  evrelerinde  ortaya  çıktığını  düşünüyor…

Sistemin dış bölgesinde  mevcut  olan  bu gök  cisimleri, sistemin  merkezinde  yer  alan Güneşe (yıldıza)  yaklaşınca, serbest  bıraktıkları  toz  ve  gaz  sayesinde  görünür  hale  geliyor…

Kuyrukluyıldızlar, Dünya  gibi, başlangıçta  kayalık  ve  kurak  olan  gezegenleri, asteroidlerle  birlikte, “ıslatan”  ve  getirdiği  kimyasal  bileşiklerle   (muhtemelen)  yaşanabilir hale  gelmesine katkıda  bulunan  gök  cisimleri…!

Araştırmacılar  tarafından incelenen  yıldız  HD 181327, sadece  23  milyon  yıl  yaşında (çok  genç), Güneşten  yüzde  otuz  daha  büyük, Dünyadan 160  ışık  yılı  uzakta  olan  ve “Painter” (Pictor)  takımyıldızı  içinde  yer  alan  bir  yıldız…

Araştırmacılara  göre, bu  sistem  gibi  çok  genç  yıldız  sistemlerinde kuyrukluyıldızlar  ve  asteroidler sistenin  (olası)  gezegenlerini  (ve, haliyle,  yıldızı) sürekli bombalıyor  olmalı…  Bu  sistem,  mevcut (gözlenen)  haliyle Güneş  Sisteminin  erken  dönemine  ışık  tutacak  veri  sağlayabilir…

Araştırmacılar,  ayrıca, uzaklığı  sebebiyle, bu  yıldız  sisteminde  gezegen  mevcut  olup  olmadığını  bugünkü  teknolojiyle  belirlemenin  mümkün  olamayacağını  düşünüyor…

  

Yararlanılan  Kaynak:

 http://earthsky.org/space/comets-orbiting-a-sunlike-star