Tabiatın “Beşinci Kuvvet”ine doğru…! (Fifth force of nature…?)

  elementary-particles-bosun-fermion-lepton-quark

Parçacıkların  Standart   Modeli

Spacedaily.com”da  26 Mayıs 2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, Macaristan’lı  araştırmacılar  önceki  yıl, tabiatta  beşinci  kuvvetin  varlığına  yönelik  bir  makale  yayımlamıştı… Bilim  insanları arasında  yeterince  yer  almayan  bu  araştırma  verisi (Herhalde,  “Macarlar  da  kim ola  ki…”  diye  düşünmüş  olmalılar   !)  Kaliforniya  Üniversitesindeki  araştırmacılar  tarafından gözden  geçirilince,  tekrar gündem  oluşturdu…

Parçacık  fiziğinin  yeterince  kabul  gören  ve  bugün  gözlenen fiziği  en  iyi  şekilde  açıklayabilen, Standart  Modeline  göre, Evrende  dört  farklı  kuvvet  mevcut… Bunlar  kısaca: kütleçekimi (gravity)  ve  (molekülleri  bir  arada  tutan  kuvvet) elektromanyetizma  ile, (atom  çekirdeğindeki  parçacıkları  bir  arada  tutan) güçlü çekirdek  kuvveti ve (nükleer  bozunmanın  oluşmasını  sağlayan)  zayıf  çekirdek  kuvveti (strong / weak nuclear  force)…

Ancak, bilim insanlarının  bu  mutlu  Dünyasında   “Kara  Madde”nin (Dark  Matter) keşfiyle, bu  dört  kuvvetli  Dünyanın  üzerine gölge  düşmeye  başladı…!

Attila Krasznahorkay  tarafından  yönetilen Macar  araştırma  ekibi , ince  Lityum-7  dilimine  proton  çarptırma  deneylerinde  beklemedikleri  bir “anormallik”le  karşılaştılar…  Bu  çarpışmada üretilen  ve  kararsız  olan   Brilyum-8, daha  sonra elektron-pozitron   çiftlerine  bozunmaktaydı… Araştırmacılar, bu  süreçte  açığa  çıkan  elektron-pozitron çiftlerinin sayısında, çarpıştırma  açısına  bağlı  olarak, beklediklerinden  farklı  bir  sıçrama  (bump) oluştuğunu gözlediler …! Araştırmacıların  hesaplamalarına  göre, gözledikleri  bu  olay, 17  MeV kütlesindeki (elektronun  34  katı  bir  kütle) bir   kararsız  parçacığın  (bozon)  (ve  yeni  bir  kuvvetin)  varlığıyla  açıklanabilirdi…  Araştırmacılara  göre, bu  yeni  parçacık, atom  çekirdeği  sınırları  içinde, beşinci  kuvveti  taşıyan   “protophobic (kara-foton !) X boson”  olabilir…

Araştırmacılar, bu  yeni  keşfin  “görünür”  Evrenin  ötesindeki  (Kara)  Evrenin  ilk “göz  kırpması”  olabileceğini   düşünüyor…!

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=3cVpGUyhZvA

http://www.spacedaily.com/reports/New_study_implies_existence_of_fifth_force_of_nature_999.html

http://www.ps.uci.edu/~jlf/research/presentations/1605texasam.pdf