Yeni elementler keşfedildi…! (New Elements discovery…!)

 the-periodic-table

Periyodik  Tablo

Kaynak: Kwei-Yu Chu/Lawrence Livermore National Laboratory/astrobob.areavoices.com)

“Astrobob.areavoices.com”da  13  Haziran  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, yeni elementlere adları  veriliyor…!

117.  element  olarak Periyodik  tabloda  yerini  alan “tennessine”  17  protona  sahip… Ancak,  daha küçük  atom  ağırlıklı  parçalara bozunmadan  önce saniyenin  bir  kesri  kadar  yaşayabilmekte…!

Elementler aynı  atomlardan  oluşan  maddeler… Bir  örnek  olarak, bakır  atomunun  çekirdeğinde 29 proton  mevcut… Eğer  bu  çekirdeğe  bir  proton  ilave edilirse  bu  element çinkoya  dönüşüyor… Çekirdekten  bir  proton  eksiltilirse,  bu  defa da nikele  …

Hidrojenin  sadece bir  protonu  mevcut…Karbonun  ise  altı… Bir  atom  çekirdeğindeki proton  sayısı  azaldıkça, bu  element   hafiflemekte…  Çekirdeğinde  iki  proton  mevcut  olan  Helyum  (gazı)  bu  sebeple balon  şişirmede  de  kullanılmakta…!  82  protonu  mevcut  olan  kurşun  ise, bu  sebeple, ele  alındığında   oldukça ağır  olarak  hissedilir… Dünyada  mevcut  olmayan, ancak  evrende  mevcut  olduğu  belirlenen  element  var  mıdır ?  Uzmanlar,  bu  sorunun  tersinin  daha  doğru  olacağını  söylüyor… Dünyada  mevcut  olan  elementler   evrende (uzayda)  mevcut  olan  elementlerden  daha  fazladır…!

Bilinen 118  elementin doksandördü Dünyada  ve  evrende  doğal  halde  mevcut  bulunmakta…Bilinen 24  element  ise  laboratuvarlarda  sentezlendi…Dünyada/evrende  (doğal olarak) mevcut  değil… Daha  doğrusu, Dünyada/evrende  belirlenebilecek  bir  süre  kadar varlığını  sürdürememekte…demek  belki  daha  doğru..!  İnsan  yapısı  elementlerin  tamamı, daha  hafif  elementlerin birbirine  çarptırılması  (smashing) sürecinde  üretilmekte… Yine  de,  üretilen  bu  daha-ağır  elementler çok  kısa  sürede, daha  hafif  elementlere ayrışmakta…

“Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)”, önceki  hafta, son  birkaç  yılda  sentezlenen  dört   yeni  element  için isim  önerdi… Bu  öneriye  göre, 113. elementin  adı Nihonium (Nh), 115. elementin  adı Moscovium (Mc), 117. elementin  adı Tennessine (TS)  ve 118. elementin  adı  ise Oganesson (og)  olacak…

Bilim  insanları 20  protona  sahip Kalsiyum  çekirdeğini 97  protona  sahip Berkelium  ile  çarpıştırarak Tennisine’yi  sentezledi…!

Yeni  keşfedilen/sentezlenen elementlere  adları  verilirken, mitolojik adların  yanı  sıra, keşfin  gerçekleştirildiği coğrafi  bölgeler  ile, araştırmacıların  adları  da dikkate  alınmakta…

Bir  örnek  olarak,  118. element  “Oganesson”a  bu  adı, ağır  parçacıklar  üzerinde çalışan   Rus  fizikçi  Yuri Oganessian’ın adına  izafeten  bu  ad  veriliyor…!

Araştırmacıların, milisaniye kadar  kısa  bir  süre yaşayabilecek  elementleri ortaya çıkarabilmek  için, neden  bu  kadar emek  ve  zaman  sarfettikleri  merak  edilebilir…! 

Bilim  insanları, atom  ağırlığı  arttıkça, örnek  olarak,  atom  ağırlığı 300  civarında  olan elementler sentezlenince, kısa  sürede  bozunmayan (stabil) elementlerin  elde edilebileceğini düşünüyor…

Kısaca, bu  araştırmalar, maddenin (ve  evrenin) yapısını daha  iyi anlamanın  yanında, daha  kullanılışlı  yeni  elementler  elde  edebilmek için…!

 

 Yararlanılan Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=h9bzQIsQMAI

https://www.youtube.com/watch?v=TOVNDPNFn5o

https://www.youtube.com/watch?v=Oy8ZMFXS_5E

http://astrobob.areavoices.com/2016/06/13/in-the-search-for-new-elements-look-no-further-than-earth/