Yaşamın başlangıcı uzaydaki “düşük-enerjili elektronlar”….(mı?) (May life’s origins result from low-energy electron reactions in space…?)

 biomolecules-

(Kaynak: Spacedaily.com)

Spacedaily.com’da  16 Haziran 2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre,  yüksek  enerjili  kozmik  ışınların madde  ile  çarpışması  esnasında  açığa  çıkan düşük-enerjili  elektronlar, yıldızlararası  ortamdaki  buzlarla  etkileşerek, yaşam  için  ilk yapıtaşlarını  oluşturmuş  olabilir…!   “Wellesley College”  profesörlerinden  Chris Arumainayagam,  düşük-enerjili elektronların-tetiklediği “yoğunlaşmış faz reaksiyonları”nın (condensed phase reactions)  yıldızlararası  ortamda  prebiyotik  moleküllerin  sentezine  katkıda  bulunmuş  olabileceğini  düşünüyor… Daha  önceleri, bu  tür  reaksiyonların  morötesi  ışık  fotonları  tarafından  gerçekleştirildiği  düşünülüyordu…

Bilim  insanları,  bu  görüşün, 2016  yılında, kuyrukluyıldızlarda  “glisin”in  keşfi  ve  yaşamın  yıldız tozlarından  geldiği görüşü  ile  uyuştuğunu  düşünüyor…!

Arumainayagam’a  göre, metanol buzu  üzerine  düşük  enerjili  elektronların etkisi  ile morötesi ışık  radyasyonu, esas  olarak,  aynı reaksiyon  ürünlerini  üretmekte…

 

 

 Yararlanılan Kaynak:

http://www.spacedaily.com/reports/Lifes_origins_may_result_from_low_energy_electron_reactions_in_space_999.html