Venüsü Venüs yapan “elektrikli rüzgarı”…(mı ?) (“Electric Wind” caused Venus to loose water in its atmosphere…!)

 venus-earth-similarVenüs ortamı. 

(Kaynak: NASA and Conceptual Image Lab/spacedaily.com)

Spacedaily.com’da  21 Haziran 2016  tarihinde  yayımlanan  bir  araştırma  sonucuna  göre, Venüs, atmosferindeki  suyu elektrik  rüzgarları sebebiyle  kaybetti…!

Ay  bir  tarafa  bırakılırsa, Dünyanın en  yakın  komşusu  Venüs, Dünya  ile  benzer  kütleçekimine  sahip  olmasına  rağmen, on  kat  daha  sıcak… Atmosferinde  de  su  buharı mevcut  değil…!

NASA’nın geçenlerde  sonuçlandırdığı  bir  araştırma, Venüsün  atmosferindeki  suyu  kaybetmesinde  ana  rolü oynayan  süreci  ortaya  koydu…

NASA’nın  ESA Venus Express  programında  görev  yapan  araştırmacıların  gerçekleştirdiği  bir  araştırmaya  göre, Venüs’ün elektrikli  rüzgarı  Venüs’ün  üst  atmosferindeki su  moleküllerinin kaybedilmesine  sebep  oldu… Bu  süreç Venüs’ün  okyanuslarının  kaybedilmesinin  de  sebebiydi…!

Venüsü  araştıran  bilim  insanları, uzak  geçmişte  Venüsün yüzeyinde okyanus  olarak  nitelenebilecek  hacimde  suyun  mevcut  olduğunu  düşünüyor…

Venüsün  sıcaklığının  yükselmesiyle, bu  su  kütlesi  önce  atmosfere, daha  sonra  da  uzaya  kaybedildi…! Venüsün  basıncı  Dünya  atmosferinin  neredeyse yüz  katı  kadar  yüksek  olan atmosferi, bugün, Dünya  atmosferinde  mevcut  olan  suyun ancak 10 000-100 000’de  birini  barındırıyor… Bir  zamanlar, Venüsün  atmosferinde  bol  miktarda  mevcut  olan  su  (buharı) hidrojen  ve  oksijene  ayrıştı… Milyarlarca yıl  süren  süreçte, hafif  olan  hidrojen  uzaya  kaçarken, ağır  olan  oksijen gezegenin  yüzeyine  çökerek, kayalıklarda  birikti…

Güneşin  saatte bir  buçuk  milyon  kilometre  hızla  esen  “elektriklenmiş  rüzgarı” Venüsün  üst  atmosferindeki su  buharını, milyarlarca  yıl  süren  süreçte, erozyona  uğrattı… ı

Bilim  insanları, her  bir  gezegenin  gravitasyon alanı  olması  gibi, atmosferi  olan  her  gezegenin  zayıf  bir  elektrik  alanıyla  kuşatılmış olduğunu düşünmekteydi… Gravitasyon, atmosferi gezegene  doğru  çekerken, elektrik (alan) kuvvetinin  ise, atmosferin  üst  tabakalarının  uzaya  doğru  çekilmesine  katkıda  bulunduğu  düşünülüyor…!

Venüste, sudan  ayrışan  hidrojen uzaya  kolayca  kaçarken, mevcut  kuvvetli  elektrik alanı o  kadar  güçlüdür  ki, bu alan, elektrikle  yüklü  suyun ( oksijen iyonlarının)  dahi Venüsün  kütleçekiminden  kurtularak,  uzaya  kaçmasını  sağlayacak  kadar  hızlandırılmalarını sağlayabilmekte…!

Kısaca, Venüsün  üst  atmosferine  ulaşan  su  molekülleri, Güneş ışınları  ile hidrojen  ve  oksijen iyonlarına  ayrışmakta, takiben  de, mevcut  elektrik  alanı  ile uzaya taşınmakta…

Araştırmacılar, Venüsün  etrafındaki  elektrik  alanının, Dünyadakinden  beş  kat  daha  güçlü olduğunu belirledi…

Araştırmacılar, Venüsün  bu  güçlü  elektrik  alanının, gezegenin  Güneşe  daha  yakın  olması  sebebiyle, Güneşin  morötesi  ışınlarına  daha  güçlü  bir  şekilde  maruz  kalmasının  dışında, başka  bir  sebebinin  mevcut  olup  olmadığını  henüz  bilmiyor…!

Araştırmacılar, benzer  şekilde,  Marsın  atmosferini  ve  suyunu  neden  kaybettiğini, ESA’nın  MAVEN  aracını  kullanarak,  anlamaya çalışmakta…!

 

 Yararlanılan Kaynak:

http://www.spacedaily.com/reports/Electric_Wind_Can_Strip_Earth_Like_Planets_of_Oceans_and_Atmospheres_999.html