Enceladus’un Okyanusu…! (An ocean few kilometers beneath Enceladus’s icy surface…!)

 enceladus-ice-shell

Enceladus

(Kaynak: LPG-CNRS-U. Nantes/U. Charles, Prague/spacedaily.com)

Spacedaily.com’da 24 Haziran  2016  tarihinde yayımlanan  bir  araştırma sonucuna  göre, “Laboratoire de Planetologie Geodynamique de Nantes (CNRS/Universite de Nantes/Universite d’Angers), Charles University in Prague, ve “Royal Observatory of Belgium (ve, Instituut voor Sterrenkunde)”dan  araştırmacılar  Enceladus’u kaplayan  buzlu  kabuğun  güney  kutbunda  sadece birkaç  kilometre  kalınlıkta  olabileceğini ileri  sürdüler…! Enceladus’un kraterli  ekvator  bölgesini  kaplayan  kabuğun 35  kilometre  kadar  kalın  olduğu  biliniyor…

Araştırmacılara  göre, güney  kutbunu  örten  kabuğun  bu  kadar  ince  olması Enceladus’un  içinde güçlü  bir  ısı  kaynağının  mevcut  olduğunu  düşündürüyor…!  Bu  durumda  da, Enceladus’un  okyanusunda yaşamın  mevcut  olma  olasılığı  mevcut…!

Cassini  aracının  sağladığı  verinin ilk  değerlendirmesinde, Enceladus’un güney  kutbu  bölgesindeki kabuğun 30-40  kilometre, ekvator  bölgesindeki  kabuğun  ise 60  kilometre   kadar  kalınlıkta olabileceği sonucuna  varılmıştı…

Bu  incelemelerde Enceladus’un kabuğu  altında  mevcut  olduğu  düşünülen okyanusun, bu gök  cisminin  tüm  buzlu-kabuğun altına  kadar  uzanıp  uzanmadığı  bilinmemekteydi… Ancak, 2015  yılında, Enceladus’un eksenel  dönüşlerinde bir  salınımın (liberation)  mevcut  olduğunun  belirlenmesi, araştırmacıları, güney  kutbunu  örten  buz  kabuğunun çok  daha  ince  olabileceği  sonucuna  götürdü…

Araştırmacıların geliştirdiği  en  son  modele  göre, buzlu  kabuğun  en  üst  birkaç  yüz  metrelik  kısmı  esnak  bir kabuk  davranışı  göstermekte…

Araştırmacılar, Enceladus’un 185 kilometre  çapında kayalık  bir çekirdeğinin  mevcut  olduğunu, iç  okyanusunun 45  kilometre  kadar bir  derinlikte  olduğunu, bu okyanusu  saran  buz  kabuğunun  yaklaşık 20  kilometre  kadar  bir  kalınlıkta  olduğunu, sadece, güney  kutbu  bölgesindeki  kalınlığın  5  kilometreden  daha  ince  olduğunu  belirledi…!  Araştırmacılara  göre, bu  okyanusun  hacmi  Enceladus’un  hacminin  yüzde  kırkını  oluşturuyor…

NASA’nın orta-gelecekte Enceladus’a  yeni  bir  araç  göndermesi  gerekecek  gibi…

Tabi, NASA,  gerekli  ödeneği  bulabilirse…!

 

 

Yararlanılan Kaynaklar:

 https://www.youtube.com/watch?v=7fGysBAX9r0

http://www.spacedaily.com/reports/An_Ocean_Lies_a_Few_Kilometers_Beneath_Enceladuss_Icy_Surface_999.html