Nakhla meteoriti Marstan… (mı ?) (Nakhla meteorite’s Mars origin…!)

 Nakhla-meteorite-

 Nakhla meteoriti

(Kaynak: Wikimedia Commons/earthsky.org)

Earthsky.org’da 28 Haziran  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, Mısır’ın  ilk  kayıtlı göktaşı Mars’tan  gelmiş…!

 Mısır’ın  El Nakhla El Bahariya  bölgesine, 28  haziran   1911  günü  saat 09:00 civarında  düşen  bu  göktaşı  bölgede  yaşayan  köylüler  tarafından  bulundu… Bölgeye, toplam  kütlesi 10  kilogram  kadar  olan   kırk  parça  göktaşı  düşmüştü… (2 Eylül 2015  tarihinde Sarıçiçek  Köyüne  düşen  göktaşları  gibi…!) Bu  göktaşı  yağmuru, Mısır  tarihinde  kaydedilmiş   olaydı…

Nakhla  meteoritinin  Marstan  gelmiş  olduğu, ancak, yetmiş  yıl  sonra  gerçekleştirilen  analizlerle  anlaşıldı…!

Bilim insanları, her  yıl  dünya  atmosferine  37 000-78 000 ton  kadar uzay  tozu (space debris) düştüğünü  hesaplamakta… Çoğu  toz/kum  tanesi  iriliğinde  olan  bu  uzay  taşlarının  büyük  kısmı  atmosferde  yanarak  yok  olurken (yıldız  kayması; shooting  star) bazısı,  yeryüzüne  ulaşabilecek  kadar  büyük  kaya  parçası  veya  metalik  yapıda  olabilmekte…

Araştırmacılar, bu  göktaşının 1.3  milyar  yıl  yaşında  olduğunu  belirledi… Bu  bulgu,  bu  göktaşının Güneş  Sisteminin  oluşmasından  çok  sonraki  dönemde  ortaya  çıktığını  göstermekteydi…!

Mağmanın  soğuma  sürecinde  oluştuğu   (igneous  rock)  belirlenen  Nakhla  göktaşının 1.3  milyar  yıl  önce  gerçekleşen  volkanik  aktivite  sürecinde  oluştuğu  anlaşıldı…

Diğer  taraftan,  gerçekleştirilen  karşılaştırmalı-analizlerde, bu  göktaşının  Ay’dan  getirilen göktaşlarına  da  benzemediği  belirlendi… Kısaca, Nakhla  göktaşının  kaynağı  Ay  olamazdı…! Bir  asteroidin  parçası  olamayacak  kadar  da  gençti…

Nisbeten  güçlü kütleçekimi  ve  kalın  atmosferi  sebebiyle,  bu  göktaşının patlayan  bir  volkan esnasında Venüsten  koparak  Dünyaya  ulaşması  da  pek  olası  görünmedi…

Nakhla  göktaşının  kaynağı  olarak, en  kuvvetli  aday…Marstı…! Marsın, Dünya  ve  Venüse  kıyasla  düşük  kütleçekimi  böyle  bir  “volkanik  aktivite  sonunda göktaşı transferi”ni  olası  kılmaktaydı… O  tarihlerde  aktif  olduğu  bilinen Mars  volkanı  “Olympus  Mons”  bu  transfer  için  gerekli “sapan”ı  sağlamış  olabilirdi…

 

  

 

Yararlanılan Kaynaklar:

 https://www.youtube.com/watch?v=OFTdROAWJd4

 http://earthsky.org/brightest-stars/today-in-science-egypts-nakhla-meteorite