Güneş Sistemi-ötesinde soğuk Dünya…! (Frozen Extrasolar World…!)

 subulutu99

WISE 0855’in  kızılötesi  görüntüsü (temsili). 

(Kaynak: Joy Pollard, Gemini Observatory/AURA /Spacedaily.com)

Spacedaily.com’da   11 Temmuz  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, astronomlar, Güneş  Sisteminin  dışında,   (şimdilik) en  soğuk “Kahverengi  Cüce”  olan WISE 0855’i keşfetti…! (Kahverengi  Cücelerin  bu “renk”  ile  nitelenmesi, Güneş  gibi, parlayamadıklarından; değişen  derecede sönük  olmalarından…!)

Araştırmacılar,  ayrıca,  bu  gök  cisminin (extrasolar object)  atmosferinde  su  içeren bulutların  da  mevcut  olduğunu, güçlü  kanıtlarla, belirlediler…!

“Başarısız  kalmış  yıldız” (failed  star)  olarak  da  adlandırılan  “Kahverengi Cüce”  adı, Gezegen  ile  Güneş  arasında  bir  yapıda/görünümde  olan gök  cisimlerine  verilmekte…Araştırmacılar, keşfedilen  WISE 0855’in Jüpitere  daha  yakın  özellikler  taşıması  sebebiyle, “Kahverengi Cüce” sınıflamasının  daha  da belirsizleşmekte  olduğunu düşünüyor…!

Hawaii’deki Gemini North  Teleskobuyla  gerçekleştirilen spektroskopik (ışık  tayfı)  incelemelerde, bu  gök  cisminin  atmosferinde, belirgin  bir  şekilde, yoğunlaşmış su   izine  rastlandı…!

Bu  araştırmada, ayrıca, bu  gök  cisminin  atmosferinde -20 Santigrad  Derece  sıcaklık  ölçüldü… (Belirlenen  su  buz  kristalleri  halinde  olmalı..!)

WISE 0855,  “Penn State University”den, Kevin Luhman  tarafından,  NASA’nın  WISE  (Wide-field Infrared Survey Explorer)  uydusunun  sağladığı  veri  üzerinde 2014  yılında  gerçekleştirilen analizlerden  sonra  keşfedildi…

Dünyadan sadece 7.2  ışık  yılı  (en  yakın  yıldızın  iki  katı  kadar  bir  uzaklık) uzaklıktaki  WISE 0855, Dünyaya  yakınlıkta  dördüncü  sırada  yer  alan, yine  de,  gözlenmesi oldukça  zor  olan  bir  gök  cismi…

“University of California Santa Cruz”dan  Andy Skemer’e  göre,  belirlenen  bu  gök  cismi  spektroskopi  ile  bu  dalgaboyunda  daha  önce  belirlenen en  sönük gök  cisiminin  beşte  biri  parlaklığında…!

Araştırmacılar,  bu  gök  cisminin  atmosferinde belirlenen  bulutların  Jüpiter’in  görünümüyle  büyük  benzerlik  taşıdığını  düşünüyor…

Bu  gök  cisminin  termal ışıması çok  zayıf  olduğundan, ışığının bir  spektruma  dönüştürülmesinin  yıllar  alabileceği düşünülüyor… Bu  analiz  işinin,   inşaası  halen devam  eden, James Webb  Teleskobuna  kalacak  gibi görünüyor…

Araştırmacılar ayrıca, bu  gezegenin  atmosferinde, Jüpiterin  atmosferinde belirlenenden  daha  az fosfin (phosphine, PH3) gazının  mevcut  olduğunu  belirledi… Bu  bulgu, bu  gök  cisminin  atmosferinin  daha  az  türbülanslı  olmasına  bağlanıyor…Bilim  insanları, fosfin  gazının  türbülanslı  ortamlarda oluştuğunu  düşünüyor… 

 

 

Yararlanılan Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=BULZ2YMmBFA

http://www.spacedaily.com/reports/Exploring_a_Frozen_Extrasolar_World_999.html