Birleşen nötron yıldızlarının gama-ışını jetleri…! (Gamma ray bursts by stellar mergers…!)

 GRB140903A

Gama ışıması (temsili)

(Kaynak: Earthsky.org)

Earthsky.org’da 15 Temmuz 2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere   göre, astronomlar birleşen  yıldızların  sebep  olduğu gama-ışını jetine  en  kuvvetli  kanıt  olarak,  GRB 140903A’yi  belirledi…

Araştırmacılara  göre, belirlenen  bu  çok  ince  jetler (madde fışkırmaları) bir  “Nötron  Yıldızı”  ile  “Kara Deliğin”  birleşmesi  sebebiyle  ortaya  çıkmış  olabilir…Chandra gözlem  aracıyla x-ışını bandında  ve görünür  ışık teleskobuyla  gerçekleştirilen  gözlemlerde, bu  gama –ışını kaynağının 3.9  milyar  ışık  yılı  uzaklıktaki iki  nötron  yıldızı birleşmesinden  kaynaklandığı anlaşıldı…

Geçen birkaç  onyılda,  astronomlar bu  olayları birkaç  saniyeden  daha  kısa  süren “kısa-süreli  gama-ışını  patlamaları” (short gamma-ray  burst)  olarak  gözlemekteydiler… Doğrudan  Dünyaya  doğru  yönelmemiş  olan  jetlerin  gözlenmesi  mümkün  olamamaktaydı…

NASA’nın Swift  Gözlemeviyle,  C-şekilli takımyıldızı  Corona Boralis yönünde, 3 Eylül 2014  tarihinde    gözlenen GRB 140903A’nin Chandra Gözlem Aracıyla x-ışını bandında  gerçekleştirilen  gözlemlerinden, bu  gök  cisminin x-ışını emisyonunun zamanla azaldığı, yayımlanan  ışınların sadece  beş  derecelik  bir  dağılma  açısında  olduğu   belirlendi…

Araştırmacılar, bu durumda, ışıyan  gama-ışını  kaynaklarının ancak  binde  dördünün  belirlenebildiğini  düşünüyor… Dünya  yönünde ışımayan gama-ışını  kaynaklarının çok  büyük  bir  bölümünün  mevcut  olanaklarla gözlenemeyeceği,  diğer  bir  deyişle, gama-ışını  kaynaklarının  gözlenebilenlerden  çok  daha  fazla  olabileceği anlaşıldı…!

Birleşen  nötron  yıldızları garavitasyon  dalgalarının (gravitation waves) da  kaynaklarından  birini  oluşturuyor…!

 

 

Yararlanılan Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=Ujzkxf_xOM0

http://earthsky.org/space/gamma-ray-bursts-and-pencil-thin-jets