Yeni bir yıldız doğuyor…! (A new type star is born…!)

quark_star-

Nötron  Yıldızı  ile Kuark Yıldızı farkı.

(Kaynak: Chandra/universetoday.com)

Fraser  Cain “Universe Today”  sitesinin  yayımcısı (publisher)… “Universetoday.com”da 25 Temmuz  2016  tarihinde  yayımlanan  bir yazıda, bu  “yeni  tip”  yıldızı; “Quark Yıldızı”nı  açıklamış…

“Beyaz Cüce” yıldızlar (White Dwarf) Güneş  benzeri  yıldızların  kalıntıları…; ana  sıralama  safhasını (main  sequence  phase) geçip, soğumaya  devam  eden  yıldızlar…

 Güneşten çok  daha büyük  kütleye  sahip  yıldızlar birer  süpernova  patlamasını  takiben, nötron  yıldızlarına (veya  pulsarlara) dönüşmekte…

Bu yıldızların  yoğunlukları (ve  haliyle) kütleçekimleri çok  büyük  olduğundan, atomlarının  tüm  protonları ve elektronları birbiriyle  kaynamış  durumdadır…Böyle  bir  yıldızın  bir  çay  kaşığının  alabileceği  kadarının kütlesinin  bir  milyon  ton  kadar geleceği  hesaplanmakta…

Ve…Kara  Delikler  var… çok  daha  büyük  Süpernova  patlamalarını  takiben  oluşan  bu  Kara Deliklerin yoğunluğu  ve kütleçekimi o  kadar  güçlüdür  ki, atomları  birarada  tutan  kuvvetlerin  de  üstesinden  gelirler…!

Varlıkları teorik  fizikçiler  tarafından ileri  sürülen Beyaz  Cüceler, Nötron  Yıldızları  ve  Kara  Deliklerin  varlığı doğrudan  veya  dolaylı olarak  gerçekleştirilen  gözlemlerle  doğrulandı…

Teorik fizikçiler, yıldızlar  için, sürekli  olarak, yeni  teoriler  ileri  sürmekte…  Bunlardan  biri “Kuark  Yıldızları” (Quark Stars)…!

Teorik  fizikçilere  göre, Nötron  Yıldızları  çok  çok  büyük  kütleçekimleri  sebebiyle, içlerindeki  proton  ve  elektronları ezerek, nötronlara  dönüştürmekte…! Yıldızın  tümü  nötronlardan  oluşmakta…

Bir  Nötron  Yıldızına  kütle  ilave  edilmeye  devam  edilirse, kritik  sınır  aşıldığında, bu  yıldız  yapısal  bütünlüğünü  koruyamaz  ve  bir  Kara  Deliğe  çökerek dönüşür…!

Güneşimiz  gibi  bir  yıldızın  katmanları  vardır… Dış konvektif bölgeden (convective  zone) sonra, radyoaktif  bölge…takiben  de, tüm  füzyon  reaksiyonunun  gerçekleştiği  çekirdek (core)…

Benzer  bir  bakışla, bir  Nötron  Yıldızının  da  tabakalarının  mevcut  olup  olmadığı  düşünülebilir…

Bir  düşünceye  göre, “Kuark  Yıldızı”, bir  Nötron  Yıldızı  ile Kara  Deliğin arasındaki  bir  safhada olan  yıldızdır…Kuark  Yıldızları, çekirdeğini  oluşturan  nötronları  parçalanmış, ancak, henüz  çökerek  bir  Kara  Deliğe  dönüşememiş yıldızlardır…!

Bu  gök  cisimlerinde, nötronların  içindeki  “Up”  ve “Down”  Kuarklar (Quark)  daha  ileri  seviyede  sıkıştırılarak, acayip  bir  madde  olarak  kabul  edilen, “Strange” Kuark  tipine  dönüşürler…

Astronomlar  normal  bir  Süpernova  patlamasının  yüz  katı  kadar  enerji  açığa çıkaran  başka  tip  bir  Süpernova  keşfetti… Bilim  insanları, gözlenen  bu  çok  güçlü  patlamanın, yol  arkadaşı  başka  bir  yıldızdan  madde  emerek patlayan, dengesiz  bir Nötron Yıldızının (ikinci  defa)  patlamasıyla oluşmuş  olabileceğini  düşünüyor…

Araştırmacılar, Kuark  Yıldızları  eğer  mevcut  ise, bunların  Nötron  Yıldızlarından daha küçük  olması  gerektiğini   düşünüyor…Çapları  16  kilometre  kadar…!

Bilim  insanları, eğer Kuark  Yıldızları  mevcut  ise, bunların  uzun  süre  varlığını  koruyamayacağını  düşünüyor…

Kuark Yıldızları  hipotezi ilk  defa, 1965’te, Sovyet fizikçiler   D.D. Ivanenko ve  D.F. Kurdgelaidze  tarafından  önerildi… Kuark Maddenin  davranışı parçacık  çarpıştırıcılarında detaylı  olarak  incelendi…Ancak, bu  deneylerde, bir  atom  çekirdeğinden  daha  büyük  olamayan ve  takiben  hemen  bozunan,  çok sıcak ( 1012  Kelvin)  quark-gluon plazma damlacıkları (blob)  elde  edilebildi…

Kuark  maddesi, ancak,  çok  yüksek  basınç  ve  sıcaklık  ortamında dengede  kalabildiğinden, bilim  insanları, bu  maddenin  ancak bir  Nötron  Yıldızının  çekirdeğinde  mevcut olabileceğini  düşünüyor…!

Tamamı  Kuark  Maddesinden oluşacak  bir  yıldızın oluşumundan  hemen  sonra bozunacağı tahmin  ediliyor…

Bilim  insanları kararsız  olan “up”  ve “down”  Kuarkların bir  kısmının  “acayip” (strange)  Kuarka dönüştürülmesiyle, daha  düşük  basınç  ve  sıcaklıklarda  kararlı  hale  getirilebileceğini  düşünüyor (Bodmer–Witten assumption)…!

Bazı  teorik  çalışmalarda Kuark  Yıldızlarının Büyük  Patlamayı  takibeden  ortamda  da  üretilmiş  olabileceği  ileri  sürüldü…

Bu  yıldızlar  bugüne  kadar  varlığını  sürdürmüş  olabilir…!

 

 

 

 

 

Yararlanılan Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=f7xv1OamsCw

http://www.universetoday.com/130031/what-are-quark-stars/

https://en.wikipedia.org/wiki/Quark_star

 

 

%d blogcu bunu beğendi: