“Steril nötrino” bulunamadı…! (“Sterile neutrino” search… failed…!)

 icecube-neutrino-observatory- Güney  Kutbunun  derinlerine  yerleştirilen “IceCube”  Dedektörü

(Kaynak:spacedaily.com)

Spacedaily.com’da  8  Ağustos  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre,   araştırmacılar, Güney  Kutup  bölgesindeki  “IceCube”  dedektörüyle  gerçekleştirdikleri araştırmalarda, varlığı  teorik  olarak  ileri  sürülen, “steril  nötrino”nun  varlığını  doğrulayamadılar… Araştırmacılar, böyle  bir  parçacığın  mevcut  olmadığı  hususunda, hemen  hemen hemfikir…!

Bilim  insanları,  bugüne  kadar  nötrino’nun  üç  farklı  tipinin  (flavor)  varlığını  doğrulamıştı… Bu  dördüncü  tipinin  de  varlığı  doğrulanabilseydi, bu  dördüncü  tip  parçacığın  varlığına  işaret  eden birçok  bilmece  de  çözümlenmiş  olacaktı… Kara  Maddenin (Dark  Matter) kaynağı  ile, evrendeki  madde / anti-madde  asimetrisi  bunlardan  sadece  ikisi…

Bilim  insanları  nötrinoların  hemen  hemen,  hiç  kütleye  sahip  olmadığını, ayrıca, diğer  (bilinen) madde  ile  nadiren  etkileştiğini  düşünüyor…

Çok  küçük  olan  nötrinoların  milyarlarcası, insan  vücudunu  oluşturan  atomların  arasından, herhangi  birine  çarpmadan,  kolayca  geçebiliyor… Bu  sebeple, kalıcı  bir  iz  bırakmadığı  gibi, hisedilemiyor…!

Bugüne  kadar, nötrinoların “muon”, “elektron”  ve  “tau” olarak  adlandırılan  üç  farklı  tipinin  varlığı  belirlendi…Birçok  araştırma  sonucu, sadece  kütleçekimi  yoluyla  etkileşen  ve “steril  nötrino”  adı  verilen,  dördüncü  bir  nötrino  tipinin  varlığına  işaret  etmekteydi…

Eğer  bu dördüncü  nötrino  tipinin  varlığı  teyid  edilebilseydi,  sadece  üç  nötrino  tipinin  varlığına  izin  veren parçacıkların  Standart  Modeli önemli  bir  darbe  almış  olacaktı…!

Güney  Kutbundaki  bu  dedektörle  bir  yıl  süreyle  toplanan  veriyi  analiz  eden  iki  araştırma  grubu, böyle  bir  dördüncü  tip  nötrinonun  varlığını  doğrulayamadı…

Bu  dedektörün  Güney  Kutbuna  yerleştirilmiş  olması, Dünya  gövdesinin  diğer  istenmeyen  parçacıkları  süzecek  bir  filtre  olarak  kullanılmak  istenmesinden…!

Kuzey  Yarıküre  atmosferinde, parçacık  çarpışmaları  sonunda  ortaya  çıkan nötrinolar, Dünyanın  varlığından  etkilenmeden, Güney  Kutbundaki  dedektöre  ulaşabilmekte…!

Bir  atom  çekirdeğine  nadiren  çarpabilen  nötrinolar, bir  “muon”  açığa  çıkarırken, “Cherenkov  Işıması”na (Cherenkov  Light)  da  sebep  olmakta… Araştırmacılar  bu  ışımayı  izleyerek, nötrinoların  varlığını  teyid  edebilmekte…

Nötrinolar, onları  yaratan  kaynağı  terkettikten  sonra  tip  değiştirebilmekte…!

  

 

Yararlanılan Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=SskyDuTfH0o

http://www.spacedaily.com/reports/IceCube_Search_for_Sterile_Neutrino_Draws_a_Blank_999.html

 

%d blogcu bunu beğendi: