Ay ve Dünya böyle görünmüştü…! (The Moon and the Earth had been imaged like this…!)

earth-1st-view(Kaynak: NASA/Earthsky.org)

Elli  yıl  önce,  bugün, Aydan, Ay  ve  Dünya  böyle  görünmüştü…! Bu, Ay’ın  ve  Dünyanın Ay  yörüngesinden alınan   ilk  görüntüsüydü… NASA’nın Lunar Orbiter 1  aracı  tarafından  gönderilmişti…

O  tarihteki  teknolojiyle, uzay  araçları  klasik  film kullanarak  çektikleri  fotoğrafları araç  içindeki  laboratuvarda banyo  ettikten  sonra, fakslama  yöntemiyle  Dünyaya  göndermekteydi…!

Bu  fotoğraflar  Dünyaya  ulaştığında,  uzay meraklıları  arasında  büyük  bir  heyecana  yol  açtığından  hiç  şüphe  yok…!

Lunar Orbiter 1  aracı, NASA’nın 1966-1967  yıllarında  Aya  gönderdiği  beş  araçtan biriydi… Lunar  Orbiter   yörünge  araçlarının ana  görevi,  üç  yıl  kadar  sora  başlayacak insanlı  Ay  yolculuklarında uygun  iniş  alanlarının  seçimi  için  Ay  yüzeyinin  fotoğraflanmasıydı…

NASA, 2008  yılında,  bu ilk fotoğrafların  dijital  olarak  restore  edilmiş  yeni  versiyonlarını  yayımladı…

lunar-orbiter-1-1966-restoredAynı  fotoğrafın 2008 ‘de dijital  işlenmiş  versiyonu. 

 

Yararlanılan Kaynaklar:

http://earthsky.org/space/this-date-in-science-first-view-of-earth-from-the-moon