Ceres’in buzlu volkanları…! (Ice Volcanoes of Ceres…!)

ahuna-mons-ceres

Ceres’i  4 kilometre  yükseklikteki buz  dağı Ahuna Mons

(Kaynak : NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/space.com)

 Space.com’da 1  Eylül  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  haberde kameralar  tekrar  Ceres’e  çevrildi…

Yeni  bir  araştırmaya  göre, Ceres,  Güneş  Sisteminde  başka  bir  örneği mevcut  olmayan, aktif  bir   Dünya…!

Araştırmacılara  göre, Ceres’in  volkanları yakın  geçmişe  kadar  buz  püskürdüğünden,  bu  gök  cisminin  kabuğu,  daha  önce  örneği  görülmeyen  bir  şekilde, kaya  ve  buz  karışımından  oluşuyor… 

Dawn  Projesinin baş  bilim  insanı  ve  aynı  zamanda, Kaliforniya  Üniversitesinde  jeofizik  ve  astrofizik  profesörü  olan Chris Russell, Ceres’in  Dünyanın  iç  yapısının  zamanla  değişmesi  gibi, Ceres’in  iç  yapısının  da  zamanla  değiştiğinin  belirlendiğini  söylüyor… Ceres,  yapısı  itibariyle bir  asteroid  ile  Dünya  arasında  bir “yapısal  yere”  konumlandırılabilen  bir  gök  cismi…

Ceres’in  yüzeyinde  bulunan Ahuna Mons, klorin  tuzu (chlorine salt)  ve buz volkanının (cryomagma)  oluşturduğu  bir  dağ… Kısaca, lav  akıntısı   soğuk  olan  bir  dağ…!

Araştırmacılara  göre, Ceres’in  Güneş  Sisteminin  ilk  oluşum  evresinde (4.56  milyar  yıl) ortaya  çıktığı  halde  bu  dağ  sadece  200  milyon  yıl  önce  oluşmuş…!

Ceres’in  buzlu  volkanının  sebebinin  iç  ısısı  ile az  miktarda  radyoaktivite  olduğu  düşünülüyor. Ceres  soğuma  sürecinde  olsa  da, henüz  iç  ısısını  korumakta…

Astronomlar, Ceres’in  mevcut  yoğunluğuna  bakarak, içinde  önemli  miktarda  su  barındırdığını  düşünülüyor… Bir  zamanlar, Ceres’in  içinde,  Enceladus’ta  olduğu  gibi  bir  okyanusun  mevcut  olabileceğini  de  düşünenler  mevcuttu…!

Araştırmacılar, Ceres’in  iç  ısısının suyu  sıvı  halde  tutmaya  yetebileceğini  ve  bu  tuzlu  suyun yerkabuğu  çatlaklarından  yüzeye  biriken  buz  şeklinde çıkabileceğini  düşünüyor… Yine  de  bu  suyun,  sıvı  sudan  ziyade,  akışkan  bir  buz  ortamı  olarak düşünmek  daha  doğru  görünüyor…

Araştırmacılar, Ceres’in  yüzeyindeki  kraterlerin  durumuna  bakarak,  yer kabuğunun %60  buz  ve %40  kayadan  oluştuğunu  belirledi. Ceres’in  yüzeyine  bir  göktaşı  çarptığında kraterin  etrafındaki madde kısmi-yüzey  akıntısına  sebep  olabiliyor. 

Araştırmacılar, ayrıca, Ceres’in Oxo  kraterinin  dibinde, yer  kayması  sebebiyle  açığa  çıkmış su  buzunun  varlığını  belirledi…

Ceresin  yüzeyinde  değişik  kesimlerde  mevcut  olduğu  anlaşılan “kil” (clay)  mineralinin, geçmişte  var  olmuş  su  akıntıları  tarafından  oluştuğu  düşünülüyor… 

Dawn  aracı,  Ceresin son  sekiz  aydır,  385  kilometre  yükseklikten  gerçekleştirdiği  araştırmalarına,   yörüngesini 1460  kilometreye  yükselterek devam  edecek…

 

  

Yararlanılan  Kaynaklar:

 

https://www.youtube.com/watch?v=-6nxKqPIUkE

 

http://www.space.com/33934-dwarf-planet-ceres-ice-volcano-discoveries.html