Yeni bir “bozon” mu…? (Scientists predict the existence of a new boson…!)

 123296_web

 CERN  CMS’te proton-proton  çarpışması.

(Kaynak: Taylor L; McCauley T/CERN/spacedaily.com)

Spacedaily.com’da  7  Eylül  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, Wits  Üniversitesindeki bilim  insanları yeni  bir  bozonun  izini  belirledikleri  duyuruldu…!

Witwatersrand  Üniversitesindeki (Johannesburg)   Yüksek  Enerji  Fiziği  Grubu (High Energy Physics Group-HEP) evrendeki  kara  maddenin anlaşılmasında yardımcı  olabilecek  bu  bozonun  varlığını  ileri  sürdü…

2012’de,  CERN’de (European Organization for Nuclear Research)  Higgs  bozonunun  belirlenmesini  sağlayan  deneylerde  toplanan  veriyi  analiz  eden  bilim  insanları,  “Madala  bozonu”  (Madala  boson)  olarak  adlandırılan bozonun  varlığını  ileri  süren Madala  hipotezini  geliştirdi…LHC’de  2016  yılında  gerçekleştirilen  deneylerde  toplanan  verilerden   Madala  hipotezini  destekleyici  sonuçlar  elde  edildi.

Hindistanlı  ve  İsveçli  bilim  insanlarıyla  işbirliği  yapan Wits HEP  grubu, Madala  Hipotezini  oluşturdu….

Bu  hipotez , Higgs  Bozonuna  benzeyen, yeni  bir  bozonun  ve  alanın (field)  varlığını  öngörmekte… Yine  bu  hipoteze  göre, Higgs  Bozonu bilinen  madde  ile  etkileşirken,  Madala  Bozonu  Kara  Madde  ile  etkileşmekte…!

Bilim  insanları,  tüm  başarısına  rağmen,  atomaltı  parçacıkların  Standart  Modelinin, evrenin  yüzde yirmiyedisini  oluşturan  Kara  Madenin  varlığını  açıklayamadığı görüşünde…

Bilim  insanları Higgs  Bozonunun  keşfinin daha  önce  varlığı  bilinmeyen  yeni  parçacıkların  ve  yeni  kuvvetlerin  keşfinin  yolunu  açtığını  düşünüyor…

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

 https://www.youtube.com/watch?v=-OD7ke2irWs

 http://www.spacedaily.com/reports/Wits_University_scientists_predict_the_existence_of_a_new_boson_999.html