Güneşle Ay’ın hizalanması deprem riskini artırır mı…? (Mega-quake possibility rise at high tide…!)

 light-refracted-atmosphereAy’ın  etrafındaki hale.

Spacedaily.com’da 12  Eylül  2016  tarihinde  yayımlanan bir  habere  göre, Güneş ve  Ay’ın  hizalanmasıyla,   Dünyaya uygulanan daha  güçlü  kütleçekimi  kuvveti (tidal  stress) depremleri  tetikliyor  olabilir…! Bu  konudaki  bir  araştırma  sonuçları  bunu  söylüyor…

Tokyo  Üniverstesi  profesörlerinden Satoshi Ide  ve  arkadaşları bu  araştırmayı  gerçekleştirenler…

Araştırmacılar,  meydana  gelen  büyük  depremlerin oluş tarihi  ile  Güneş  ve  Ay’ın konumlarnı  karşılaştırarak bu  sonuca  varmış…!

Özellikle  Ay’ın  kütleçekiminin okyanus  seviyesinin  yükselmesine (gel-git) sebep  olduğu  yüzyıllardır  biliniyor…  Güneş  te, daha küçük  miktarda  da  olsa, Dünyaya  benzer  bir  kütleçekimi  uyguluyor…  Aynı  etkinin  yer kabuğunun  esnemesine /dalgalanmasına  sebep  olabileceği  de bilim  insanları tarafından  ileri  sürülmekte…

Deprembilimciler,  yakın  tarihlere  kadar,  elde yeterli  verinin /araştırma  sonucunun  mevcut  olmaması  sebebiyle, “Güneş  ve  Ay’ın  birlikte  uyguladığı  kütleçekiminin  depremlere  sebep  olabileceği / depremleri  kolaylaştırabileceği”  görüşüne destek  veremiyordu…

Bu  araştırmadan  sonra, belki görüşler  değişir…!

 

 

Yararlanılan  Kaynak:

http://www.spacedaily.com/reports/Odds_of_mega-quake_rise_at_high_tide_study_999.html