‘Kırmızı Başlıklı’ Charon…! (Charon’s “Little red riding hood”…!)

charon-redCharon

(Kaynak: NASA/spaceref.com)

Spaceref.com’da  14  Eylül 2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, Plütonun yol  arkadaşı Charon’un  kırmızı  başlığının  kaynağı anlaşıldı… 

NASA’nın Plüton  aracı  New  Horizons, Temmuz 2015’te, Plütona  yaklaşırken, Charon’un  kuzey  kutup  bölgesinin  kırmızımsı  bir  madde  ile  kaplanmış  olduğunu  belirlenmişti…

NASA’nın  New  Horizons  programında  görevli  bilim  insanları, New  Horizons  tarafından  gönderilen görüntülerin  ve  verinin, neredeyse  bir  yıl  süren  incelemelerinden  sonra,  Charon’un  “kırmızı  başlığının”  sırını  çözdüklerini  düşünüyor…!

Araştırmacılara  göre, Charon’u  kırmızıya  boyayan  bu  madde  Plütondan  gelen metan (methane)  gazı…! Plütonun  atmosferinden  kaçan  ve Charon’un kütleçekiminin  de  etkisiyle,  nisbeten  daha  soğuk kuzey  kutup  bölgesine  buz  tanecikleri halinde  yağarak  hapsolan   bu  gaz, bu  gök  cisminin  kutup  bölgesinde  birikmekte  …

Charon  tarafından  yakalanan  bu  metan  buzu, daha  sonraki  süreçte, Güneşin  morötesi ışınlarının  etkisiyle  ağır  hidrokarbonlara  ve sonunda  da, “tholin”  adı  verilen  kırmızımsı  maddeye  dönüşmekte…!

Bilim  insanları  tarafından, olabileceği   daha  önce  de  ileri  sürülen  bu süreç bu  defa, New  Horizons’un  gönderdiği  görüntülere  ilave  olarak, bilgisayar  modellemesiyle  de  desteklendi…

Güneşin  yörüngesinde  Plütonla  birlikte  248-yıl  süren  bir  yörünge hareketi  yapan Charon’un  kuzey  kutbu, yüz  yıl  süreyle  Güneş  ışığı  alıp, takibeden  yüz  yıl  süreyle  de  karanlıkta  kalmakta… Uzun  kış  süresinde  yüzey  sıcaklığı -257  santigrad  dereceye  kadar  düşebilmekte… Bu  çok  düşük  sıcaklık  da, metan  gazının  donarak  katılaşması  için  yeterli  olmakta… Kutup  bölgesi  güneş  ışığı almaya  başlayınca, donmuş  metan  gazı süblimleşmeyle yüzeyden  hızla  uzaklaşmakta…Ancak,  bu  süreçte  oluşan  daha  ağır  hidrokarbonlar (tholin)  Charon’un  yüzeyinde kalmayı  sürdürmekte…  Milyonlarca  yıl  süren  bu  süreçte  de, Charon’un  kutup  bölgesi kırmızı  renkle  kaplanmakta…!

Charon’un  halen  “kış-karanlığında”  bulunan  güney  kutup  bölgesinin  de, Plütondan  yansıyan  ışığın  sağladığı  aydınlatmayla (Pluto-shine),  sınırlı  olarak  gerçekleştirilen  incelemelerde, bu  bölgenin  de  tholin  ile  renklendirildiği  belirlendi…

 Yararlanılan  Kaynaklar: 

https://www.youtube.com/watch?v=qBw1zNlfDK4

http://spaceref.com/pluto/explaining-the-red-color-on-charon.html

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature19340.html

 

 

%d blogcu bunu beğendi: