Evrende de “her yer Roma’ya çıkıyor”…! (Does Universe have a direction…?)

 cosmology-spix

(Kaynak: Spacedaily.com)

Spacedaily.com’da  22  Eylül  2016 tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, Evrenin  bir  “yönü”  mevcut  değil  (not directionally oriented)  …! Kısaca,  Evrenin  “şişme” (inflation)  hareketi  her  yönde  eşit  miktarda…

‘Imperial College London ve University College London”daki  araştırmacılar, ESA’nın  (European Space Agency)   Plank  Uydusunun  sağladığı  veriyi  kullanarak  gerçekleştirdikleri, Evrenin  Kozmik  Artalan  Işımasının (Cosmic  Background Radiation-CMB)    haritası üzerindeki  araştırmada, Gökadalarda  olduğu  gibi, Evrenin  bir  ekseninin  mevcut  olmadığı  ve  Evrenin  bir  eksen  etrafında  dönmediği  sonucuna  vardılar…! 

ICL’den  Stephen Feeney’in  yaptığı  açıklamaya  göre,   araştırmacıların  bu  bulgusu  önemli, çünkü, bilim  insanları bugüne  kadar   yaptıkları  çalışmalarda , Evrenin  her  yönde  homojen olduğunu  varsaymaktaydılar… Şimdilik…paçayı kurtardılar…!

Araştırmacılar  (ve  bu  kaynak yazı)  yorum  yapmasa  da, Evrenin  “dönmüyor”  olması, “çoklu  Evren”  (multiverse)  savunucularının  tezlerini  biraz  sorgular  göründü…!

Eğer,  birden  fazla  Evren  mevcutsa, Evren  (şişmeden  bağımsız  olarak) mutlaka hareket  ediyor  olmalı… Şüphesiz  bu  hareket, az-çok  bir  dönme  hareketi  olacaktır…! 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=4whKTDzX82A

http://www.spacedaily.com/reports/Universe_is_without_direction_astronomers_say_999.html