Hubble’nin iki-yıldızlı yeni gezegeni…! (Hubble’s new planet around binary star system…!)

hs-2016-32-aİki  yıldızlı  gezegen (Temsili). 

(Kaynak: NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)/universetoday.com)

Astronomların  yaptığı  gözlemlere  bakılırsa, ikili  yıldız-sistemleri  (binary  star-systems) Evrende  oldukça  yaygın… Etrafında  gezegen  dolanan  yıldızların  en  az  yarısı  da   ikili-yıldızlar…

Universetoday.com’da 22  Eylül  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, iki  yıldızın yörüngesini  birlikte  dolanan  (circumbinary) gezegen oranı  ise  oldukça  düşük… Bugüne  kadar  varlığı  belirlenen 3000  kadar  öte-gezegenden (exo-planet) iki  yıldızın  birden  etrafında  dolananın   sayısı  sadece  10  kadar…

Hubble  Uzay  Teleskobunu (HST)   kullanan  araştırmacılar, birbirine  oldukça  yakın  mesafeden  dolanan  iki   yıldızın yörüngesini  oldukça  uzaktan  dolanan  yeni  bir  gezegenin  varlığını  belirledi…

Birbirinden  sadece  7  milyon  kilometre  uzakta  (Ay’ın  Dünyadan  uzaklığının  ondört  katı  kadar) yer  alan  ikili  bir  kızıl  cüce  yıldız,   kendilerini Güneş-Asteroid  Kuşağı  mesafeden (7  yıl  periyodlu bir  yörünge)   dolanan  bir  gezegene  sahip…

Hubble  ile,  “kütleçekimsel  mercekleme” (gravitational  lensing)  tekniği  kullanılarak  belirlenen  bu  gezegen,  8000  ışık  yılı  uzaklıktaki  yıldız  sistemi  OGLE-2007-BLG-349’in  yörüngesinde  dolanıyor…

Bu  ikili-yıldız  sistemi  2007  yılında,  Şili’deki Las  Companas  Gözlemevindeki   ‘Optical Gravitational Lensing Experiment-OGLE’  tarafından   tarafından, yıldızların  ve  gezegenlerin  uzay-zaman  dokusunda  sebep  olduğu  küçük bozuntuları (distortion) belirlemek  için  gerçekleştirilen araştırmalar  esnasında  belirlenmişti…Ancak,  bu  yıldız  sisteminin  bir  gezegeninin  mevcut  olduğu, gözlem  sonuçlarının  başka  gözlemlerle  desteklenmesinden  sonra  anlaşılabildi…

OGLE  projesi  kapsamında  17 000  kadar  ‘mikrolensleme”  (microlensing)  olayı  gerçekleştirilmiş  olsa  da, ilk  defa  olarak, yıldız  sisteminin  bir  gezegeni  de  belirlenmiş  oldu…

Kepler  Uzay  Teleskobu yıldızlara  yakın  dolanan  gezegenleri  belirlerken, “Mikrolensleme”  tekniği  ile,  yıldızı  uzaktan  dolanan  gezegenlerin  belirlenmesi  mümkün  olacak  görünüyor…

 

 

 

Yararlanılan Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=XQ1T5jaiUUE

http://www.universetoday.com/130985/hubble-detects-planet-around-binary-star-system/