Proxima Centauri B su Dünyası mı…? (Is Proxima Centaurı B waterworld…?)

 baseProxima B (Temsili) 

(Kaynak: ESO/M. Kornmesser/universetoday.com)

Dünyaya  en  yakın  yıldız  olan  Proxima Centauri’nin yaşanabilir  bölgesinde  bir  gezegenin  Proxima B)  keşfedildiği  daha  önce  duyurulmuştu…

“University of Marseilles”  ve   “Carl Sagan Institute”ten  araştırmacılar, gerçekleştirdikleri  yeni  bir  araştırmada, bu  gezegenin yüzde  ellisinin  sudan oluşmuş  olabileceğini  ileri  sürdü…! Kısaca, Proxima Centauir B  bir  okyanus  gezegeni  olabilir…

Bu  araştırmayı  gerçekleştiren  “Pale  Red  Dot  Team”ın bulgularına  göre, bu  gezegen  yıldızını yedi  milyon  kilometre  (Dünya-Güneş  mesafesinin  yüzde beşi  kadar) uzaklıktaki  bir  yörüngeden  onbir  gün  süren periyodlarla  dolanmakta…

Araştırmacılar,  bu durumda bu  gezegenin  yıldıza  bakan yüzünde  veya  ekvator  bölgesini  saran  bir  okyanusunun  mevcut  olabileceğini  düşünüyor… Araştırmacılar,  ayrıca, bu “en  yakın” öte-gezegenin (exoplanet)  yıldızından, Dünyanın  Güneşten  aldığından  daha  fazla  radyasyona  maruz  kaldığını  belirledi…

Bu  araştırmanın  lideri Bastien Brugger’in    (Astrophysics Laboratory; University of Marseilles) yaptığı  açıklamaya  göre, bu  gezegenin  yarıçapı  Dünyanın 0.94-1.4  katı, kütlesi  de 1.1.-1.46  katı  olarak  hesaplandı…Bu  durumda, bu  gezegenin kütlesinin  yarısı  sudan  oluşuyor  olabilir… Bu  gezegenin  yıldızına  bakan  yüzünde mavi  bir  okyanus, arka  yüzünde  ise, buzla  kaplı  bir  yüzey  mevcut  olabilir…

Yine  de,  bu  gezegende suyu  mevcut  olma  olasılığı araştırmacılara,  hemen, suda  yaşayan  canlılar  olasılığını hatırlatıyor…

 

 

Yararlanılan Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=aOTWo6_602Q

http://www.universetoday.com/131308/proxima-centauri-b-basically-kevin-costners-waterworld/