Dünya dışı yaşam kozmik ışınlarla mı beslendi…? (Alien life may munch on cosmic rays…!)

cosmic-raysKozmik ışınlar (temsili).  

(Kaynak: NSF / J. Yang/livescience.com)

Livescience.com’da  12 Ekim  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, Dünya  üzerinde  mevcut  olan, henüz  doğrulanamasa  da, diğer  gezegenlerde /  uydularda  da  mevcut  olması  olası  yaşam   kozmik  ışınlarla  beslenmiş  olabilir…!   Güney  Afrikadaki   bir  altın madeninin  derinliklerinde  belirlenen  “acayip”   bakteri  bu  olasılığı  düşündürdü… 

Yeni  bir  araştırmaya  göre,  Mars  gibi  diğer  gök  cisimlerinde  de, mikrobik  düzeyde  de  olsa, yaşam  mevcut  ise,  bu organizmalar  hayatta  kalabilmeleri  için, metabolizmalarında   kozmik  ışınları  kullanıyor  olabilir…

Bu  araştırmayı  gerçekleştirenlerden  biri  olan  Dimitra  Atri’ye  (Blue Marble Space Institute of Science;  Seattle-ABD)   göre,  Mars  yüzeyinin  altında  bulunan  su  tabakası, kozmik  ışınlarla  kimyasal  reaksiyona  girerek, yaşamın  kullanacağı  besine  dönüşüyor  olabilir…!  Bu  süreç, bir  yıldıza  bağlı  olmadan,  uzayda yalnız başına  dolanan  gezegenlerde  bile  mümkün  olabilir…!

Bilim  insanlarının  belirlemesine  göre, Dünyadaki  yaşam,  büyük  ölçüde,  Güneşin  sağladığı  enerjiye  bağımlı… Fotosentezin  gerçekleşmesini  mümkün  kılan  Güneş  ışınları, birçok  organizmanın yaşayabilmesi  için  doğrudan  veya  dolaylı  olarak, gerekli  olan  besinleri  sağlar… 

Yine  de, ışığın  mevcut  olmadığı  ortamlarda  da,  yaşam, ısıyı veya  kimyasal  enerjiyi (ki,  onlar  da, sonunda  ışık…!) yaşamını  sürdürebilmek  için  kullanabilmekte…

Daha  önce  gerçekleştirilen  araştırmalarda    radyoaktif  maddelerin  yayımladığı  “iyonize  radyasyon”un   yaşam-formlarının  yaşamını  sürdürmesini  sağladığı  belirlenmişti…  Güney Afrikadaki  bir  altın  madeninin 2.8  kilometre  derinliklerinde  yaşadığı  belirlenen  bakteri  “bacterium Candidatus Desulforudis audaxviator”ın   buradaki  kayalarda  mevcut  olan uranyum, toryum  ve  potasyumun radyoaktif   izotoplarının  sağladığı  enerji  ile  beslendikleri  belirlendi…

Bilim  insanlarına  göre, bu  izotopların  ışıdığı  iyonize radyasyon  ortamdaki  suyu hidrojen gazına   parçalamakta…. Açığa  çıkan  bu  hidrojen  gazı  da, ortamda  mevcut  bakteriler  tarafından  yakıt  olarak  kullanılmakta; biyolojik  olarak  faydalı  başka  moleküllerin  üretimine  katkıda  bulunmakta…! 

Kozmik  ışınlar, çoğu protonlardan  oluşan  ve Güneş  Sisteminin  dışından  gelen yüksek-enerjili  parçacıklar…

Dünyada  mevcut   radyasyon  kaynaklarının   yayımladığı  ışımadan  çok  daha  yüksek  enerjiye  sahip  olan  kozmik  ışınlar, atmosfere  veya  yüzeye  çarptığında   canlılar  için  zararlı  gama-ışınlarının  yanında, elektron, pozitron  ve  nötrino  gibi  parçacık  yağmurlarına  da  sebep  olmakta… Gama  ışınları,  ayrıca, gezegenin  yüzeyinin  altına  da  ulaşabilmekte…

Atri’nin  gerçekleştirdiği  bilgisayar  simülasyonlarına  göre,  kozmik  ışınlar, nadir  olsalar  da, yer  altındaki yaşam  için kararlı  bir  enerji  akışı  sağlayabilir… Bu  enerji yer  altındaki radyoaktif  maddeler  tarafından yayımlanan  enerji  ile  kıyaslanabilir  bir  miktarda…

Bu  enerji, diğer  gezegenlerde  yaşamın  varolma  olasılığını da   artırmakta…

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=zIpbfADasJ0 

http://www.livescience.com/56455-alien-life-may-survive-on-cosmic-rays.html

%d blogcu bunu beğendi: