Yeni tür uzay cisimleri mi…? (New kind stellar objects…?)

  ngc5128

NGC 5128  ve  x-ışını  kaynakları.

(Kaynak: NASA/CXC/UA/J.Irwin et al./space.com)

Space.com’da  20 Ekim  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre,   periyodik  olarak  ve  çok  güçlü  olarak  x-ışını  yayımlayan  yeni  tür  bir  gök cismi çifti belirlendi…! 

Yapılan  gözlemlere  göre, bu  x-ışını  kaynaklarının  parlaklıkları, bir  dakikadan  daha  kısa  bir  sürede    yüz  kat  artabilmekte… Takibeden  bir  saatlik  bir  süre  içinde  de, normal  parlaklıklarına  dönebilmekte…

“ULXs” (Ultraluminous X-ray  Sources)   adı  verilen  bu  gök  cisimleri, genelde  Kara  Delikler  veya  Nötron  Yıldızları  tarafından  oluşturulmakta… Ancak,  astronomlar, yeni keşfedilen  bu  gök  cisimlerinin   tipik  ULXs’lerden  binlerce  kat  parlak  olabildiğini  belirledi…!

Işıma  yapmadıkları  zaman nötron yıldızı  veya  Kara  Delik  çifti  olarak  görünen  bu  gök  cismi-çiftinin  güçlü  x-ışını  yayımlayan  genç  nötron  yıldızlarından (Magnetar) çok  daha  parlak  olabildiği  anlaşıldı…

Belirlenen  bu  iki  gök  cisminden  biri   Dünyadan 13  milyon  ışık  yılı  uzaklıkta  olan  gökada  Centaurus A’nın   (NGC 5128)  yakınındayken,  diğeri  ise, Dünyadan  47  milyon  ışık  yılı  uzaklıktaki    gökada   NGC 4636’nın   (Virgo   takımyıldızı  içinde)  yakınında…

Centaurus  A  içindeki  gök  cimi her 1.8  günde  bir  ışıma  yaparken  (flare),  NGC  4636  içindeki gök  cismi  ise, ortalama  her  dört  günde  bir  ışıma  yapmakta…!

  

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=J_GFc5u5MPc 

http://www.space.com/34459-mystery-x-ray-blasts-may-reveal-new-stellar-objects.html