Evrenin şişmesi yavaşlıyor…mu ? ( Universe’ inflation… slowing…?)

  universe-expanding

(Kaynak: Spacedaily.com)

Spacedaily.com’da  25 Ekim  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, Evrenin  şişme (inflation) hızı  daha  önce  ileri  sürüldüğü  kadar  büyük  olmayabilir…!

Evrenin  şişmesinin  hızlandığı 1990’lı  yıllarda  keşfedilmiş, bu  keşif   üç  astronoma   Nobel  fizik  ödülünü kazandırmıştı… Yeni  keşiften  sonra, ödül  sahiplerinin  bu  ödüllerini  geri  vermeleri  gerekebilir…!

Astronomlara  ödül  kazandıran  bu  keşif  “Tip 1”  Süpernova  gözlem  verilerinin analizine  dayanmaktaydı…  Evreni  artan  bir  hızla  şişiren  şey  de “kara  Enerjiydi”…!

Oxford  Üniversitesinin  Fizik  Bölümünden Prof. Subir Sarkar, geniş  çapta  kabul  gören  bu  “artan  hızla  şişme”  konseptine-biraz-gölge  düşürdü…!

Daha  önceki  keşfe  dayanak  olan  Tip 1  Süpernova  verisinin on  kat  fazlasını (740  Süpernova) kullanarak  gerçekleştirilen  analizlerin  sonunda, araştırmacılar, Evrenin  şişme  hızındaki  artışın, daha  önce  belirlenenden  çok  daha  küçük  bir  miktarda gerçekleşiyor  olabileceği  sonucuna  vardılar…Evren-sanki-sabit  bir  hızla  şişiyor  gibiydi…!

Yeni  araştırmaya  göre, daha  önce  keşfe  esas  olan  araştırma  sonuçları “3  sigma”  güvenilirlik  derecesinde… halbuki,  bu  boyutta  bir  “iddia”da  bulunabilmek  için, analiz  sonuçlarının  güvenilirlik  derecesinin en az  “5  sigma” seviyesinde  olması  gerekirdi…!

Prof. Sarkar’a  göre, Şili’deki  Atacama Çölünde  inşaası  devam  eden “E-ELT”(European Extremely Large Telescope)  ile  yapılacak uzun-süreli  gözlemlerle Evrenin  şişme  hızı  daha  net  olarak  belirlenebilir.

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar: 

https://www.youtube.com/watch?v=yUOyhT6T-zI 

http://www.spacedaily.com/reports/The_universe_is_expanding_at_an_accelerating_rate_or_is_it_999.html